Aa en Hunze

In de gemeente Aa en Hunze, kunt u vanaf eind januari 2023 opnieuw de energietoeslag aanvragen. Deze toeslag is er voor alle inwoners die aan de voorwaarden voldoen. Had u een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum en kreeg u in het jaar 2022 de energietoeslag automatisch uitbetaald, dan zal dit ook voor het jaar 2023 het zelfde geval zijn. Wanneer u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze deze aanvraag zelf had gedaan, dan kunt u dit in 2023 weer zelf aanvragen.

Wanneer u in 2022 geen recht had op de energietoeslag kan door de wijzigingen het zo zijn dat u het in 2023 wel heeft, ons advies is dan ook om het zeker aan te vragen.

Alle aanvragen die bij de gemeente binnen komen, worden beoordeeld op basis van het inkomen in Januari 2023, wanneer er sprake is van wisselende inkomens wordt er gekeken naar de maanden Januari, Februari en Maart van het jaar 2023.

Wat is de inkomensgrens?

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:

Wat heft u nodig voor de aanvraag?

De volgende stukken kunt u vast klaar leggen / zetten om mee te sturen met de aanvraag:

  • Kopie van uw bankpas of bankafschrift met hierop het juiste rekeningnummer.
  • Bij aanvragen zonder DigiD  een kopie van uw ID bewijs van u en uw eventuele partner.
  • Bij vast inkomen alle specificaties van Januari 2023 van u en uw eventuele partner.
  • Bij variabele inkomen alle specificaties over de periode Januari 2023 tot en met maart 2023 van u en juw eventuele partner.
  • Zelfstandig ondernemer? De meest recente aanslag inkomstenbelasting 2021 of 2022.
  • Indien van toepassing: een bewijsstuk van de gemeentelijke schuldregeling / WSnp-traject.

Tot wanneer kan ik de aanvraag indienen?

De toeslag kan tot en met 31 december 2023 worden aangevraagd.

De toeslag vraag je hier aan

https://www.wpda.nl/financiele-regelingen/energietoeslag