Amsterdam

UPDATE: Op dit moment is het nog niet mogelijk om de energietoeslag over 2023 aan te vragen. Via de website van de gemeente Amsterdam word je als inwoner op de hoogte gehouden. Wel is bekend dat huishoudens over 2023 een bedrag van €800 euro ontvangen, met aftrek van de eerder ontvangen €500 euro in 2022 (deze was voor 2023)

Ook in 2023 komt er een energietoeslag. De informatie over de energietoeslag 2023 is nog niet bekend. Zodra er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u op deze pagina:

 • De voorwaarden van de energietoeslag 2023.
 • Het bedrag van de energietoeslag in 2023.
 • Op welke momenten in 2023 de energietoeslag wordt uitbetaald.
 • Wanneer u in 2023 de energietoeslag kunt aanvragen.

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022.

Het bedrag van de energietoeslag is verhoogd:

 • € 1.800,- voor huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen
 • € 1.000,- voor huishoudens met een laag inkomen en een hoger vermogen
 • U hebt de energietoeslag van € 800,- al gekregen. Dan hebt u op 11 november automatisch de extra € 1.000 op uw rekening gekregen. Dat geldt ook voor aanvragen die wij al ontvangen hebben.

Aanvragen energietoeslag

U hebt nog helemaal geen energietoeslag gekregen. U denkt dat u wel recht hebt op de energietoeslag. Bijvoorbeeld omdat u te weinig verdient met werken. U moet voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u € 1.800,- of € 1.000,- op uw rekening.

U kunt tot en met 15 januari 2023 energietoeslag 2022 aanvragen.

Energietoeslag 2022 aanvragen

Voorwaarden 2022

 • U woont in Amsterdam of Weesp
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U hebt een laag inkomen (zie de toelichting voor de bedragen).
 • U bent op het moment van aanvraag geen student van jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
 • U bent niet dak- of thuisloos en hebt niet alleen een briefadres.
 • U woont niet in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
 • U hebt de energietoeslag niet eerder ontvangen in Amsterdam of een andere gemeente.
 • U betaalt energiekosten. Dat kan direct aan uw energieleverancier zijn, maar ook als u huur betaalt waar energiekosten inzitten.

Extra voorwaarde: weinig vermogen

 • Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet én weinig vermogen hebt, dan kunt u € 1.800,- krijgen.

Heeft u geldproblemen door de hoge energiekosten?

Uw energierekening is veel hoger geworden. En de energietoeslag is niet genoeg om de extra kosten te betalen. Of u komt niet in aanmerking voor de energietoeslag en u kunt uw energierekening niet meer betalen.
Ga dan langs bij een buurtteam. Een medewerker van het buurtteam kan u helpen. Vind uw buurtteam.