Asten

De energieprijzen zijn hard gestegen in Nederland. Huishoudens met een laag inkomen komen daarom sinds 2022 dan ook in aanmerking voor de energietoeslag die vanuit de overheid bepaald is. De energietoeslag is een extra regel om u enigszins tegemoet te komen in de energierekening. De gemeente betaalt deze vergoeding uit. Deze energievergoeding word eenmaal per huishouden uitgekeerd aan de hoofdbewoner.

Energietoeslag 2023

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voor het jaar 2023 al energietoeslag aan te vragen. Dit jaar zal er weer een energietoeslag komen, alleen is nog niet bekend wanneer u deze kunt aanvragen. Vanuit de Rijksoverheid wordt er nog gewerkt aan de regels, waarvan de voorwaarden de belangrijkste zijn,  hoe deze aanvraag er dit jaar gaat uit zien.  Zodra dit bekend is zullen wij u op de hoogtebrengen.

Heb jij misschien al meer informatie? Ben je woonachtig of werkzaam in de gemeente Asten en heeft u al meer informatie over dit jaar, wilt u dit met ons delen? Stuur ons dan een reactie via het contact formulier en wij zullen de website zo snel als mogelijk aanpassen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor en over het jaar 2022 kunt u bij de gemeente nog altijd aanvragen. Dit kan tot 1 mei 2023.

Als u in de gemeente Asten woont en recht had op de energietoeslag dan kreeg u in het jaar 2022 eenmalig €1300.00 en kwam er later nog een bedrag van €500 euro op uw rekening. Dit bedrag was alvast voor het jaar 2023.

Maatwerkregeling 2023

Met ingang van maandag 9 januari 2023 kunnen inwoners van de gemeente Asten een aanvraag indienen voor een maatwerk energietoeslag.
Dit is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. Hieronder leest u voor wie deze regeling is, welke voorwaarden er gelden en waar u zich kunt melden. 

Voor wie is de maatwerkregeling?

 • Inwoners met financiële zorgen
  • Het belangrijkste signaal dat u hulp nodig heeft, is dat u financieel niet meer of moeilijk rondkomt als gevolg van een (te) hoge energierekening.
  • Als u daarover zorgen heeft, neem dan in ieder geval contact op met Onis Welzijn. Misschien heeft u geen recht op een maatwerkregeling-energietoeslag, maar kunnen we u wel op andere manieren helpen. 

én

 • Inwoners die een laag inkomen tot een middeninkomen hebben:
  • Netto laag inkomen (tot 120% van de norm Participatiewet), deze groep heeft ook recht op een eenmalige energietoeslag van het Rijk. 
  • Netto middeninkomen (120% tot 250% van de norm Participatiewet).

Voorwaarden

 1. Het maandelijks voorschot van gas/elektriciteit moet meer zijn dan 242 euro per maand. 
 2. Uw netto maandinkomen (en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld) mag niet meer zijn dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen.
  Zie de onderstaande Tabel Inkomensnormen.
 3. Uw maandelijkse energierekening moet meer zijn dan 15% van uw netto-inkomen (energiequote). 
  Zie hieronder voor de berekening van de energiequote.
 4. Uw maandelijkse woonlasten (na aftrek huurtoeslag of belastingaftrek hypotheekrente) moeten meer zijn dan 20% van uw netto-inkomen (woonquote).
  Zie hieronder voor de berekening van de woonquote.
 5. Uw spaargeld is minder dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen.
  Zie de onderstaande Tabel Spaargeldnormen.

Tabelinkomensnormen

Normen per 1-1-2023 zonder vakantietoeslag (vt)Netto-Inkomen (zonder vt) per maand voor de Maatwerk-energietoeslag is lager dan:
Alleenstaande € 2.840,00
Alleenstaande ouder (met minimaal 1 inwonend kind onder de 18 jaar)€ 3.651,00
Gehuwden/samenwonenden€ 4.057,00

Berekenen Energiequote

De energiequote is het percentage van het netto-inkomen dat aan gas en elektriciteit (energielasten) opgaat.
Bijvoorbeeld:

 • Uw netto-inkomen is 3000 euro per maand, u betaalt 400 euro voorschot per maand aan het energiebedrijf.
  Het moet dan gaan om een voorschot op basis van het werkelijke energieverbruik op dit moment.
  De energielasten zijn dus 400 euro per maand.
 • U deelt 400 euro door 3000 euro. Dit is 0,133 en vermenigvuldigt dit met 100: 0,133 x 100 is 13,3.
  De energiequote is dan 13,3%.
 • Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de energiequote niet lager zijn dan 15%.

Berekenen Woonquote

De woonquote is het percentage van het netto-inkomen dat aan woonlasten opgaat.
Bijvoorbeeld:

 • Uw netto-inkomen is 2000 euro per maand, u betaalt 800 euro huur en krijgt 240 euro huurtoeslag.
  De woonlasten zijn 800 – 240 = 560 euro per maand.
 • U deelt 560 euro door 2000 euro. Dit is 0,28 en vermenigvuldigt dit met 100: 0,28 x 100 is 28.
  De woonquote is dan 28%.
 • Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de woonquote niet lager zijn dan 20%.