Castricum

De energieprijzen zijn hard gestegen in Nederland. Huishoudens met een laag inkomen komen daarom sinds 2022 dan ook in aanmerking voor de energietoeslag die vanuit de overheid bepaald is. De energietoeslag is een extra regel om u enigszins tegemoet te komen in de energierekening. De gemeente betaalt deze vergoeding uit. Deze energievergoeding word eenmaal per huishouden uitgekeerd aan de hoofdbewoner.

Energietoeslag 2023

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voor het jaar 2023 al energietoeslag aan te vragen. Dit jaar zal er weer een energietoeslag komen, alleen is nog niet bekend wanneer u deze kunt aanvragen. Vanuit de Rijksoverheid wordt er nog gewerkt aan de regels, waarvan de voorwaarden de belangrijkste zijn,  hoe deze aanvraag er dit jaar gaat uit zien.  Zodra dit bekend is zullen wij u op de hoogtebrengen. De verwachting is Juni 2023 maar met zekerheid kunnen ook wij dit niet zeggen.

Heb jij misschien al meer informatie? Ben je woonachtig of werkzaam in de gemeente Castricum en heeft u al meer informatie over dit jaar, wilt u dit met ons delen? Stuur ons dan een reactie via het contact formulier en wij zullen de website zo snel als mogelijk aanpassen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor en over het jaar 2022 kunt u bij de gemeente Castricum niet meer aanvragen.

Als u in de gemeente Castricum woont en recht had op de energietoeslag dan kreeg u in het jaar 2022 eenmalig €1300.00 en kwam er later nog een bedrag van €500 euro op uw rekening. Dit bedrag was alvast voor het jaar 2023.

Voorwaarden van 2022

De overheid had de onderstaande voorwaarden bepaald voor het jaar 2022, als u een partner heeft word ook deze meegenomen bij de aanvraag.

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U woont in Castricum
 • U heeft voor deze woonruimte een huurovereenkomst, of in het geval van een koopwoning een koopovereenkomst
 • Uw netto inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U woont niet in een (zorg) instelling

Wat telt mee als inkomen?

Als loont voor deze aanvraag tellen de volgende punten mee:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Een uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere instantie
 • Inkomen uit een eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur van een woning of een deel van de woning
 • Inkomen uit verhuur van grond of deel van de grond
 • Inkomen uit verhuur van gebouwen (vastgoed)
 • Pensioen(en)
 • Wanneer u een partner heeft worden de inkomen van uw partner ook meegeteld.

Het inkomen van kinderen die bij u wonen tellen niet mee. De toeslagen van de belastingdienst, de kinderbijslag en de SVB tellen ook niet mee als inkomen.

Wanneer geen recht op de energietoeslag?

Vraag de energietoeslag niet aan als u hier ook geen recht op heeft. U heeft geen recht op de toeslag wanneer:

 • Uw inkomen te hoog is
 • U niet aan de voorwaarden voldoet
 • U student of jonger dan 27 jaar bent en een studiefinanciering ontvangt.
 • U alleen een briefadres heeft
 • U in een (zorg) instelling woont
 • U in een andere gemeente ook al een toeslag ontvangen heeft (bijvoorbeeld door een verhuizing)

Ik ben student en nu?

Wanneer u een student bent of jonger dan 27 jaar en een studiefinanciering ontvangt, dan heeft u geen recht op de toeslag. Heeft u wel ernstige financiële problemen door de sterk stijgende energieprijzen of verwacht u deze te krijgen, dan kunt u een vergoeding in de energiekosten aanvragen. Of u deze tegemoetkoming krijgt, hangt af van uw situatie. In elk geval gelden de voorwaarden dat u eerst maximaal moet lenen, een bijbaan moet hebben, en minstens 21 jaar bent. Daarnaast heeft u een individueel energiecontract.

Hebt u een laag inkomen? U kunt misschien een tegemoetkoming (vergoeding) in kosten van Zaffier ontvangen. Bijvoorbeeld op het gebied van school en kinderopvang.
Meer over tegemoetkomingen