Categorie: Zakelijk

Ommen vraagt een lijst in te vullen…

Inventarisatie gevolgen stijgende energieprijzen sportverenigingen en culture instellingen De gevolgen van de stijgende energieprijzen op de financiën van sportverenigingen en culturele instellingen kunnen groot zijn. Om die reden willen wij inventariseren wat de gevolgen zijn van de (eventuele) hogere energiekosten voor uw vereniging of instelling. Wij verzoeken u uiterlijk 20 januari 2023 via deze link de online vragenlijst

Ondernemers en hoge energiekosten

Niet alleen de particuliere in Nederland hebben last van de stijgende energiekosten. Ook de ondernemers kunnen hier zichtbaar last van hebben. Daardoor is er eind 2022 besloten dat er voor een groot deel van het mkb een prijsplafond komt. In 2023 krijg je hulp bij het betalen van de energiekosten in de vorm van een