Doetichem

Tegemoetkoming energiekosten

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk zet een aantal maatregelen in zoals bijvoorbeeld het energieplafond. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag voor 2023 is € 1.300,- per huishouden en is eenmalig. Van deze energietoeslag wordt € 500,- in het begin van het jaar uitbetaald. In het tweede halfjaar van 2023 wordt de resterende € 800,- uitbetaald. Dit is wettelijk zo bepaald.

Heeft u al € 1.300,- aan energietoeslag ontvangen in 2022?

Dan hoeft u nu niets te doen. De energietoeslag 2023 van € 500,- krijgt u automatisch op uw rekening gestort. Dit doen wij op het rekeningnummer waarop u in 2022 ook de € 1.300,- heeft ontvangen. Wij zullen de energietoeslag 2023 uiterlijk 12 februari aan u uitbetalen.

De energietoeslag kunt u vanaf 13 februari aanvragen

Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? Of hebben wij uw aanvraag afgewezen omdat u een te hoog inkomen had? En is uw inkomen de laatste drie maanden naar beneden gegaan tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm? Dan kunt u de energietoeslag vanaf 13 februari 2023 weer aanvragen. Wij gaan eerst de energietoeslag uitbetalen aan degenen die in 2022 ook de energietoeslag hebben ontvangen. Daarom staat het aanvraagformulier vanaf 13 februari 2023 pas weer op deze website.

U kunt de energietoeslag over 2022 nog aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Doetinchem als u:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in gemeente Doetinchem woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is.

Bij de energietoeslag houden we geen rekening met het vermogen.
Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan proberen wij deze binnen 6 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen uit te betalen.

Let op: Bij de aanvraag van de energietoeslag moet u een volledig overzicht aanleveren van al uw bankafschriften van de laatste drie maanden. Daarop moeten al uw inkomensgegevens te zien zijn. Ook van uw eventuele partner/huisgenoten van 21 jaar en ouder hebben wij deze gegevens nodig.

Tip! Zet de gegevens vast klaar op uw computer. Dan kunt u deze direct meesturen.
Komt u in aanmerking voor de energietoeslag? Dan is de kans groot dat u ook gebruik kunt maken van het Meedoenarrangement(externe link). Kijk op www.meedoenarangement.nl(externe link) naar het aanbod.
U kunt zich ook direct aanmelden voor het Meedoenarrangement.

Toestemming gegevensuitwisseling

Maakt u al gebruik van het Meedoenarrangement? Dan is het niet (altijd) nodig om nog inkomensgegevens aan te leveren. U kunt dit aangeven op het formulier. Hebben wij toch aanvullende gegevens van u nodig? Dan vragen we dit alsnog bij u op.

Heeft u geen computer?

Als u geen computer heeft, kan misschien iemand uit uw familie u helpen. Of iemand bij u uit de buurt of uit uw kennissenkring.

Er zijn ook verschillende openbare plekken in de gemeente Doetinchem waar u gebruik kunt maken van een computer. Bijvoorbeeld:

 • De gemeente Doetinchem (Raadhuisstraat 2, Doetinchem)
 • Bibliotheek Doetinchem (IJsselkade 13, Doetinchem)
 • De Trefkuul in Gaanderen (Pelgrimstraat 59A, Gaanderen)
 • Laborijn (Terborgseweg 110, Doetinchem)

Lukt het u niet zelf om de energietoeslag aan te vragen?

Dan kunt u naar het Formulierencafé. Locaties en tijden leest u op de website van het Buurtplein(externe link).

Neem het volgende mee naar het formulierencafé:

 • uw DigiD;
 • bankafschriften;
 • of een bankpas om de bankafschriften te downloaden/in te loggen.

De vrijwilligers van het formulierencafé kunnen helpen met het indienen van de aanvraag. Zij gaan er niet over of de energietoeslag ook daadwerkelijk wordt toegekend.

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar de consulent financiële ondersteuning. De consulenten houden telefonisch spreekuur. U kunt hen op werkdagen bellen van 9.00 tot 10.30 uur. Het telefoonnummer is (0314) 377 377.

Komt u door alle gestegen kosten niet meer uit met uw inkomen?

Het is verstandig om eens kritisch naar alle uitgaven te kijken. Dit is vaak best lastig om te doen. De budgetcoach van het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem kan hierbij meekijken. Samen met u zoekt de budgetcoach naar mogelijkheden om het budget op orde te krijgen en te houden.

Ook kan een energiecoach kijken hoe het energieverbruik misschien naar beneden kan.