Dongen

De prijzen van energie (gas en stroom) zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming, dit heet de energietoeslag. 

Energietoeslag 2023

Net als in 2022 komt er in 2023 ook een landelijke energietoeslag. We verwachten eind januari meer informatie hierover. Houd deze pagina in de gaten voor het aanvragen van de energietoeslag voor 2023.

Energietoeslag 2022

Aanvragen van de energietoeslag van 2022 is niet meer mogelijk. Dit kon tot en met 31 december 2022.

Meedoenregeling ‘Dongen Doet Mee’

Voor inwoners uit Dongen die minder te besteden hebben is er ook de meedoenregeling ‘Dongen Doet Mee’. Behoort u tot de doelgroep van Dongen Doet Mee dan kunnen u, uw partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar een budget krijgen waarmee meegedaan kan worden aan allerlei sociaal-culturele, educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten. De meedoenregeling kunt u hier aanvragen

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Dongen via hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Ook dan kunt u mailen naar hulpbijfinancien@dongen.nl of vraag hulp bij één van de instanties