Drechterland

Huishoudens met een minimum inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 1.300,-. De gemeente keert deze toeslag uit.

De toeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Als u de € 800,- al heeft ontvangen, krijgt u de verhoging automatisch. U ontvangt hierover een brief. De verhoging wordt begin januari 2023 uitbetaald.

Energietoeslag 2023 nog niet aan te vragen

De landelijke overheid heeft gezegd dat er voor 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300,- kan worden verstrekt. U kunt deze energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Het wetsvoorstel energietoeslag 2023 wordt op dit moment voorbereid. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dat hier weten.

Inkomensgrens

Alleen indien u een inkomen heeft lager of gelijk aan 120% van de bijstandsnorm heeft het zin om deze aanvraag in te dienen. Let op:  Wij gaan uit van uw inkomen inclusief 5% vakantietoeslag.

120% van de bijstandsnorm inclusief 5% vakantietoeslag bedraagt:

Soort huishoudenNetto inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.322,18
Gehuwden/samenwonenden€ 1.888,84

Bent u pensioengerechtigd gelden onderstaande bedragen:

Soort huishoudenNetto inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.470,80
Gehuwden/samenwonenden€ 1.992,43

Alle huishoudens die op 12 april een algemene bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, Bbz en AIO uitkering krijgen de toeslag automatisch. Ook wanneer u op 12 april 2022 een Individuele inkomenstoeslag heeft gekregen voor het jaar 2021 of 2022 van de gemeente Drechterland ontvangt u de energietoeslag automatisch. U hoeft zelf geen aanvraag te doen.