Edam Volendam

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag voor een eenmalige energietoeslag voor het jaar 2022 te doen. Dit kon tot en met 31 december 2022.

Het Rijk heeft aangekondigd dat de energietoeslag in 2023 terugkomt. Wij zijn aan het kijken hoe we deze voor 2023 gaan inrichten. We nemen de resultaten van 2022 hierin mee.

Geldzorgen? Wacht niet af.

Hieronder leest u wat u in de tussentijd kunt doen bij zorgen over geld en energiekosten.

Contact met loket geldzaken en schuld

Loket geldzaken en schuld

Bij dit loket stelt u uw geldvragen, of vraagt u om mee te denken over een oplossing en mogelijke ondersteuning.

Ook vrienden, familie, buren, of anderen binnen uw omgeving kunnen u misschien helpen met tips en advies. Zo niet, dan is er het Wijksteunpunt of het loket geldzaken en schuld om u verder op weg te helpen. De sociaal raadslieden binnen het Wijksteunpunt kunnen ook samen met u kijken of u gebruik maakt van alle voorzieningen en toeslagen waar u mogelijk recht op heeft. Dat is belangrijk, want dan houdt u mogelijk geld over voor andere dingen.

Financiële zorgen, maar ook schulden kunnen iedereen overkomen. Praat erover en wacht niet met hulp zoeken. 

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer (0299) 398 398. Of mail naar: gripopgeld@edam-volendam.nl.

Hoe ziet de energietoeslag in 2023 eruit?

Dat is nog niet bekend. Via onze website, sociale media en lokale kranten laten we het weten als er nieuws is.

Inwoners met een laag inkomen kunnen een bijdrage voor bepaalde kosten krijgen. Dit zijn onze minimaregelingen.

Minimaregelingen

Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage in de volgende kosten: 

  • wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering
  • premie aanvullende zorgverzekering
  • vervanging van een kapotte koelkast, wasmachine, kooktoestel of stofzuiger (witgoed)
  • kosten voor schoolgaande kinderen
  • maatschappelijke participatie (alle leeftijden)
  • kosten lidmaatschap sport of culturele instelling kinderen (Regeling Kansen voor alle kinderen). 

Voor een aanvraag- en/of inlichtingenformulier kunt u telefonisch contact opnemen met het Breed Sociaal Loket. 

Aanvragen

U kunt de aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren telefonisch aanvragen bij het Breed Sociaal Loket. Deze formulieren levert u vervolgens ondertekent en voorzien van alle bijlagen in bij het Breed Sociaal Loket. Maak hiervoor ook telefonisch een afspraak. Als u dit wilt, kunt u ook een afspraak maken met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) in ieder geval de volgende documenten:

  • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Recente inkomensgegevens.
  • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen.
  • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto).