Eemnes

In 2023 stelt het kabinet opnieuw energietoeslag beschikbaar. Het gaat om ongeveer € 1300,- per huishouden.

Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan krijgt u deze voor half maart. Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf half maart de energietoeslag 2023 aanvragen.

Meer informatie over de energietoeslag staat op www.maatschappelijkezaken.nl/energietoeslag

Op de website leest u:

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag 2023 is een vergoeding van € 1300,- voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten.

Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan krijgt u deze voor half maart 2023. Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf half maart de energietoeslag 2023 aanvragen. Meer informatie volgt op deze pagina.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 kon u tot 31 december 2022 aanvragen. Het is niet mogelijk om de energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht aan te vragen. Heeft u voor eind 2022 een aanvraag ingediend? De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt een brief. In de brief staat of u het geld krijgt. We proberen u deze brief binnen 8 weken te sturen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u meerdere energietoeslagen krijgen?

Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag per jaar. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact op met Maatschappelijke Zaken HBEL via telefoonnummer (035) 528 12 47 of per mail via info@maatschappelijkezaken.nl. Of kijk op de pagina Geldzaken welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.