Emmen

De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. De Rijksoverheid geeft huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming van 1.300 euro voor de hoge energiekosten in het jaar 2022.

De gemeente betaalt deze bedragen uit. Wilt u de energietoeslag voor 2022 aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvragen met DigiD

Beschrijving

De gemeente betaalt in 2022 het bedrag van 1300 euro uit aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

Wie ontvangen de energietoeslag automatisch?

 • U heeft een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en u bent geen kostendeler.
 • U bent bekend bij de gemeente, omdat u gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voor minima.
 • U heeft automatisch kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen van dit jaar en heeft dit ook op de aanslag staan.
 • U ontvangt een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Wie kunnen de energie toeslag aanvragen?

Had u in de periode 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Inwoners met een hoger inkomen dan 120% van het minimum hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag. 

Kijk verder bij de voorwaarden op deze pagina. 

Regelingen voor minima

Naast de energietoeslag kent de gemeente Emmen een groot aantal regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina met diverse minima regelingen

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 krijgen inwoners met een laag inkomen een tegemoetkoming van 1.300 euro. Dit bedrag is er voor iedereen die in januari, februari of maart 2023 een inkomen heeft dat lager is dan 120 % van het sociaal minimum. Aanvragen kan vanaf 1 februari 2023. Lees meer informatie over de Energietoeslag 2023. Hier vind u onder andere de volgende informatie:

ontvangen dit bedrag straks automatisch. Of u dit bedrag wel of niet zelf aan moet vragen leggen we hieronder uit. Vanaf 1 februari kunt u dit aanvragen.  

Wie ontvangt de toeslag automatisch?

Alle inwoners met een minimuminkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen de energietoeslag automatisch. Dit is het geval als u:  

 • Algemene Bijstand, IOAW of  IOAZ ontvangt en géén kostendeler bent 
 • Gebruik maakt van de minimaregelingen
 • Een aanvulling ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op de AOW

In al deze gevallen hoeft u dus geen nieuwe aanvraag te doen. Dan krijgt u vóór 1 maart 2023 automatisch 1.300 euro energietoeslag op uw rekening.

Wie moet de energietoeslag wél aanvragen? 

Inwoners met een minimuminkomen die niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dit bedrag is er voor iedereen die in januari, februari of maart 2023 een inkomen heeft dat lager is dan 120 % van het sociaal minimum. Aanvragen kan vanaf 1 februari

Hulp bij uw aanvraag 

Inwoners die graag hulp willen bij het aanvragen van de energietoeslag, kunnen vanaf 1 februari terecht bij het Geldloket, Sedna en het Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheken. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van de energietoeslag voor 2022 heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD
 • Bewijsstukken zoals een uitkeringsspecificatie of een salarisoverzicht over de periode 1 februari 2022 tot 1 maart 2022.
 • Uw laatste afschrift (ingescand of digitaal) van uw bankrekening waarop het bedrag van de energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 • Bent u ondernemer of ZZP-er? Lever dan een opgave van uw geschatte inkomsten met een verklaring over de maand februari 2022.
 • Een kopie van het energiecontract als u kostendeler bent. Het energiecontract moet op naam van de aanvrager staan.  

Het aanvragen gaat als volgt:

 • Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden (zoals vermeld op deze pagina)
 • Log in met uw DigiD
 • Vul de antwoorden op de vragen in
 • Upload de bewijsstukken
 • Klik op verzenden

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail. Daarna ontvangt u per post een brief met de toewijzing of afwijzing van de energietoeslag. 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de energietoeslag voor 2023 aan te vragen.

Lukt het niet om digitaal de energietoeslag aan te vragen? Dan kunt u bij de informatiebalie van het gemeentehuis een formulier ophalen. U kunt deze thuis invullen en naar de gemeente sturen.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Emmen
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis. 
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen. 
 • Jongeren van 18, 19 en 20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als:
 • zij zelfstandig wonen
 • zij een eigen energiecontract hebben
 • hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun kind   
 • Uw inkomen was in de maand februari 2022 niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Hieronder vindt u een overzicht van inkomensnormen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2022:  

(let op: voor kostendelers gelden andere inkomensnormen) 

LeefvormNetto maandinkomen zonder vakantietoeslagNetto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioensleeftijd)€ 1.244,54€ 1.310,05
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioensleeftijd)€ 1.777,92€ 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd€ 1.382,89€ 1.455,67
Gehuwd / samenwonend vanaf pensioensleeftijd€ 1.872,49€ 1.971,05

Hoe lang gaat het duren?

U kunt de energietoeslag van 2022 aanvragen tot en met 31 maart 2023. Iedereen die recht heeft op deze toeslag en het aanvraagt, ontvangt het bedrag op zijn of haar rekening. 

De behandeling van de aanvraag duurt 8 weken. 

U hoeft voor het aanvragen van de energietoeslag niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf. De toeslag is afhankelijk van uw inkomen, niet van uw energierekening. 

Kosten

Het aanvragen van de energietoeslag is gratis. Het bedrag van de energietoeslag is vrij te besteden. U bepaalt zelf hoe u dat doet. De gemeente voert hier geen controle op uit.