Enschede

ENERGIETOESLAG VOOR LAGE INKOMENS

Let op: U kunt alleen een aanvraag doen voor de energietoeslag over 2022. Zodra het mogelijk is om energietoeslag aan te vragen voor 2023, staat dat op deze webpagina. 

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag was € 800, maar is verhoogd naar € 1.300. Aanvragen kan tot en met 28 februari 2023.

ENERGIETOESLAG 2022 AANVRAGEN

WAT MOET U WETEN

 • U kunt tot en met 28 februari 2023 online energietoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u het bedrag van € 1.300 binnen 5 werkdagen. Soms kan het iets langer duren
 • Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen. U heeft een huishouden als u op een vast adres woont, alleen of met anderen.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. Er wordt gekeken naar uw maandinkomen
 • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als inkomen of vermogen bij een uitkering. Het bedrag wordt niet gekort op uw uitkering.
 • De energietoeslag heeft geen invloed op uw (eventuele) recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Er wordt niet gecontroleerd waar u het geld aan uitgeeft. Wij raden u aan om het te besteden aan of te bewaren voor stijgende energiekosten. Daar is de energietoeslag voor bedoeld.

Hulp bij het aanvragen

Voor hulp bij het aanvragen van de energietoeslag kunt u terecht bij een Wijkwijzer bij u in de buurt.

VOORWAARDEN

 • U woont in de gemeente Enschede
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U hebt een laag (gezamenlijk) inkomen
 • U bent niet dakloos of thuisloos
 • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats en bent daar niet alleen ingeschreven met een briefadres
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis)
 • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening

MAXIMUM INKOMEN

U komt in aanmerking voor energietoeslag als u tot maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum verdient. Hoeveel dit is, hangt af van uw situatie. In de tabel staan de netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

Bedragen 120% sociaal minimum
Gezinssamenstelling met of zonder kinderen21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.257€ 1.398
Samenwonend/getrouwd€ 1.795€ 1.893

Welk inkomen wordt meegeteld 

Het gaat om uw netto maandinkomen van de laatste maand voordat u uw aanvraag indient. Dus het bedrag dat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee.

Als inkomen telt onder andere mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en of kinderalimentatie

Studenten

Bij de berekening van het inkomen van de student wordt het maximale leenbedrag bij DUO meegerekend. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van die lening of niet. Dit is de gemeente volgens de wet verplicht.

MEESTUREN

Om energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie, bewijs van netto inkomen van de laatste maand voor de aanvraag. Vraagt u de toeslag in januari of februari 2023 aan, dan moet u de gegevens van december 2022 meesturen.
 • Kopie bankafschrift van de maand vóór u de aanvraag doet. Vraagt u de toeslag in januari of februari 2023 aan, dan moet u een bankafschrift van december 2022 meesturen.

Zelfstandigen sturen extra mee:

 • Bankafschriften zakelijke rekening (van de maand vóór uw aanvraag)
 • Omzet-, winst- en verliesrekening (van de maand vóór uw aanvraag)
 • Resultatenrekening van 3e en 4e kwartaal
 • Definitieve aangifte inkomstenbelasting 2021
 • IB-aanslag