Geertruidenberg

Energietoeslag 2023: aanvragen kan nog niet

Ook in 2023 kunnen inwoners een energietoeslag van € 1.300 ontvangen. De rijksoverheid is nog bezig om hiervoor een wet te maken. Deze is naar verwachting in de zomer van 2023 klaar. Vervolgens wordt de energietoeslag door gemeenten uitbetaald. Dat is vermoedelijk in de zomer. Op dit moment wordt bekeken of gemeente Geertruidenberg vooruitlopend op de nieuwe wetgeving een deel van de € 1.300 al kan uitkeren. We verwachten dat eind januari hierover meer bekend wordt. Wanneer er meer informatie bekend is over de energietoeslag 2023 leest u dat op deze pagina.