Geldrop-Mierlo

Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand), maar heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijk) inkomen mag zijn. Wij gaan uit van uw inkomen op 1 maart 2022

Let op: Het aanvragen van de energietoeslag was mogelijk tot 31 december 2022.

Voor 2023 kunt u nog geen toeslag aanvragen. Meer informatie en een nieuw aanvraagformulier is binnenkort beschikbaar op deze pagina.  

Het kabinet heeft de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen verhoogd met €500,-. Heeft u al eerder de  energietoeslag van €800,- ontvangen? Dan krijgt u hier automatisch bericht over. Het bedrag zal rond 22 september overgemaakt worden.

Heeft u een aanvraag gedaan voor het eerste deel van €800,-, maar nog geen bericht ontvangen; dan hoeft u niets te doen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook de €500,- meegenomen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u telefonisch contact opnemen met Team Toegang via 040-2893899. Team Toegang is dagelijks bereikbaar van 9.00u tot 12.30u.

U bent Uw netto inkomen per maand exclusief vakantietoeslag is niet hoger dan
Alleenstaande€ 1.244,54
Alleenstaande met AOW€ 1.382,89
Alleenstaande ouder (thuiswonende kinderen tot 18 jaar)€ 1.600,13
Alleenstaande ouder met AOW (thuiswonende kinderen tot 18 jaar)€ 1.685,24
Gehuwd/samenwonend€ 1.777,92
Gehuwd/samenwonend met AOW€ 1.872,49

*Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Inkomen

Als inkomen wordt onder andere het volgende aangemerkt:

  1. Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen).
  2. AOW-uitkering.
  3. Pensioen en/of lijfrente.
  4. Inkomsten uit (onder) verhuur.
  5. Partner- en/of kinderalimentatie.
  6. Bepaalde heffingskortingen (belasting).
  7. De alleenstaande ouderkop van het kind gebonden budget. Voor 2022 is dat een bedrag van € 273,75 per maand.

Vermogen

Wij houden geen rekening met uw vermogen.

Geen recht

Jongeren tot 21 jaar, studenten, en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de energietoeslag. Wonen er meer toeslaggerechtigden op één adres dan wordt de toeslag alleen aan de hoofdbewoner uitbetaald. Dat is de bewoner die het langst op het desbetreffende adres staat ingeschreven.

Zelfstandigen

Zelfstandigen met een laag inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor de toeslag. De hoogte van het inkomen zal bepaald worden op basis van de belastingaangifte 2021 of de Btw-aangifte.

Aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag was mogelijk tot 31 december 2022.

Voor 2023 kunt u nog geen toeslag aanvragen. Meer informatie en een nieuw aanvraagformulier is binnenkort beschikbaar op deze pagina.