Gemert-Bakel

Het kabinet heeft besloten om de stijgende energieprijzen voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum deels te compenseren.

Eenmalige energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als er meer over deze landelijke regeling bekend is.

Maatwerk-energietoeslag 2023

Er is behoefte aan een maatwerkregeling voor inwoners die een probleem hebben met rondkomen vanwege de hoge energierekening en die niet voldoende geholpen zijn door de landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) of de inkomens die op grond van het inkomen buiten de landelijke regeling vallen (middeninkomens).
Zij kunnen nu via de gemeente een aanvraag indienen om een (gedeeltelijke) vergoeding in de energiekosten te krijgen.

Met ingang van 9 januari 2023 kunnen inwoners van onze gemeente een aanvraag
indienen voor een maatwerk-energietoeslag. Het project is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. De uitvoering eindigt op 9 juli 2023.