Haarlem

Als u een laag inkomen hebt, kunt u een toeslag krijgen voor uw energiekosten. U hebt al automatisch bericht gekregen als u een bijstandsuitkering hebt en/of een HaarlemPas. Hebt u geen HaarlemPas, dan vraagt u de toeslag online aan. Of bel ons. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. We raden u aan om de toeslag voor 2022 zo snel mogelijk aan te vragen, na 30 juni 2023 kan dit niet meer. Ook in 2023 komt er een energietoeslag. U kunt deze nog niet aanvragen. Zodra wij meer weten over de energietoeslag 2023, leest u dit op onze website.

Aanvragen met DigiD

Bel: 14 023

Nodig bij uw aanvraag

  • Energiecontract of bankafschrift van uw laatste betaling aan de energiemaatschappij
  • Scan van paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (voor- en achterkant) van u en uw partner
  • Foto of scan van uw bankpas waarop uw rekeningnummer en naam duidelijk te zien zijn
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan de aangifte inkomstenbelasting van 2021 in. Let op: wij hebben alle pagina’s nodig

Wat u moet weten

  • Er komen veel aanvragen binnen. Het kan langer dan 8 weken duren voordat u een antwoord van ons krijgt 
  • Hebt u extra hoge energiekosten door een ziekte? Bijvoorbeeld doordat u voor uw reuma uw huis extra moet verwarmen? Dan hebt u misschien ook recht op bijzondere bijstand
  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan heb je geen recht op deze toeslag. Er zijn misschien wel andere mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Bij welk inkomen recht op toeslag

Of u recht hebt op de toeslag, hangt af van uw inkomen. Voor de aanvraag kijken we naar uw inkomen van november 2022. Is uw inkomen in november 2022 niet hoger dan 120% van het bijstandsniveau dan rekenen wij uw vermogen niet mee. Is uw inkomen in november 2022 tussen de 120 en 130% van het bijstandsniveau dan mag het vermogen niet meer zijn dan € 7.605 als u alleen woont en € 15.210 als u samenwoont of een kind hebt. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals uw spaargeld en auto. Heeft u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Tot 120% telt het vermogen niet mee, tussen 120 – 130% telt het vermogen wel mee

Uw situatie120%130%
Gehuwd/samenwonend€ 1.795€ 1.944
Alleenstaande€ 1.257€ 1.361
Alleenstaande ouder€ 1.342€ 1.476

AOW-leeftijd

Tot 120% telt het vermogen niet mee, tussen 120 – 130% telt het vermogen wel mee

Uw situatie120%130%
Gehuwd/samenwonend€ 1.893€ 2.051
Alleenstaande€ 1.398€ 1.514
Alleenstaande ouder€ 1.457€ 1.602

Studenten

Ben je student van 21 jaar of ouder en heb je recht op studiefinanciering? Woon je zelfstandig, heb je een inkomen tot 120% van het minimum en staat het energiecontract op jouw naam? Dan kan je de energietoeslag aanvragen.

Studeer je en heb je recht op studiefinanciering maar maak je hier geen gebruik van? Dan moeten we voor het bepalen van je inkomen wel rekenen met het bedrag dat je zou ontvangen van de studiefinanciering. Dat heet een normbedrag. Voor hoger beroepsonderwijs is dat € 932,97. Voor beroepsonderwijs is dat € 766,06. Voor studenten met kinderen geldt een ander normbedrag. Krijg je bijvoorbeeld inkomsten uit een baan of ander inkomen? Dan wordt dit meegerekend met de studiefinanciering die je zou ontvangen. Het totaal van deze bedragen mag niet hoger zijn dan 120%.