Heemstede

Energietoeslag 2023

Eind 2022 is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 bekendgemaakt. De verwachte invoering van deze wet is juni 2023. Gemeenten kunnen de energietoeslag pas betalen als de wet gaat gelden. 
Wij verwachten daarom dat de Energietoeslag 2023 pas in juli kan worden toegekend of aangevraagd. Als hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Pas op voor valse berichten en -telefoontjes over de energietoeslag

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen. De energietoeslag kan alleen aangevraagd worden via uw gemeente.

 • De energietoeslag 2022 is een tegemoetkoming voor gestegen energiekosten
 • Aanvragen kan tot 31 januari 2023
 • Bijdrage: € 1.300
 • Als u al eerder energietoeslag heeft ontvangen, krijgt u de nabetaling automatisch eind oktober
 • Als u voor het eerst de energietoeslag aanvraagt, krijgt u de volledige toeslag in één keer
 • Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet. Let goed op de geldende inkomensgrenzen

Voorwaarden:

 • U heeft nog geen (voorschot op de) energietoeslag ontvangen
 • U woont in de gemeente Heemstede of Bloemendaal
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U betaalt energiekosten. Dat kan direct aan uw energieleverancier zijn, maar ook huur waarin energiekosten zitten
 • Aanvragen kan tot 31 januari 2023
 • Er gelden geen vermogensgrenzen voor de energietoeslag

Inkomen

Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm, zonder vakantiegeld. Hoe hoog dit is, hangt af van uw situatie:

Alleenstaand of alleenstaande ouder

 • 18 tot 21 jaar: neem contact met ons op
 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.361 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd: € 1.514 per maand

Samenwonend/getrouwd

 • 18 tot 21 jaar: neem contact met ons op
 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.944 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd : € 2.051 per maand
 • U heeft nog geen (voorschot op de) energietoeslag ontvangen
 • U woont in de gemeente Heemstede of Bloemendaal
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U betaalt energiekosten. Dat kan direct aan uw energieleverancier zijn, maar ook huur waarin energiekosten zitten
 • Aanvragen kan tot 31 januari 2023
 • Er gelden geen vermogensgrenzen voor de energietoeslag

Inkomen

Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm, zonder vakantiegeld. Hoe hoog dit is, hangt af van uw situatie:

Alleenstaand of alleenstaande ouder

 • 18 tot 21 jaar: neem contact met ons op
 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.361 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd: € 1.514 per maand

Samenwonend/getrouwd

 • 18 tot 21 jaar: neem contact met ons op
 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.944 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd : € 2.051 per maand

Alleenstaande ouder met kind boven de 21 jaar (kostendeler)

 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 972 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd: € 1025 per maand

Overige situaties

Geen recht

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente of
 • Geen energiekosten betaalt