Heerhugowaard

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming. De Rijksoverheid heeft in juli 2022 het bedrag van € 800 verhoogd naar € 1.300.

  • Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of AIO, dan hebt u de toeslag al automatisch ontvangen. Ook als u na 1 juli 2021 een beroep hebt gedaan  op bijzondere bijstand of minimaregeling, hebt u de toeslag ontvangen.
  • Hebt u de energietoeslag nog niet ontvangen of aangevraagd? Dan kunt u deze alsnog aanvragen bij Zaffier. Zaffier voert deze regeling uit voor gemeente Dijk en Waard.

Energietoeslag aanvragen

Aanvragen t/m 31 december 2022

De energietoeslag is aan te vragen tot en met 31 december 2022. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag en de 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.