Hellendoorn

De groep inwoners die in aanmerking komt voor de energietoeslag in 2022 is verruimd naar 150 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit was 120 procent.

Wat moet u weten

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom kunnen inwoners met een laag inkomen in 2022 een energietoeslag aanvragen. Het bedrag dat u krijgt ligt tussen de 800 en 1300 euro. U krijgt deze toeslag één keer. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 februari 2023. De toeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen van de Belastingdienst of voor het recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie tabel).
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in de gemeente Hellendoorn.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
 • U betaalt zelf de energierekening.
 • U of iemand anders in uw huishouden heeft niet eerder een energietoeslag aangevraagd/ontvangen.

Normen vanaf 1 juli 2022 (120% van de norm)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdEnergietoeslag tot en met 120% van de norm
Alleenstaande (ouder)€ 1.256,08€ 1.397,27€ 1.300,00
Samenwonend/getrouwd€ 1.794,40€ 1.892,81€ 1.300,00

Normen vanaf 1 juli 2022 (130% van de norm)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdEnergietoeslag boven 120% tot en met 130% van de norm
Allenstaande (ouder)€ 1.360,75€ 1.513,71€ 1.100,00
Samenwonend/getrouwd€ 1.943,93€ 2.050,54€ 1.100,00

Normen vanaf 1 juli 2022 (150% van de norm)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdEnergietoeslag boven 130% tot en met 150% van de norm
Alleenstaande (ouder)€ 1.570,10€ 1.746,59€ 800,00
Samenwonend/getrouwd€ 2.243,00€ 2.366,01€ 800,00

Aanpak

Vraag de energietoeslag aan via de website van GezondVerzekerd.nl

Houd de volgende bewijsstukken bij de hand:

 • kopie of scan van een loonstrook, uitkeringsspecificatie of andere inkomensbewijzen van uw inkomen van de maand voor uw aanvraag
 • voor ondernemers geldt: de winst-verlies rekening of een overzicht van het gemiddelde inkomen over de drie maanden voor de aanvraag

Vul het aanvraagformulier volledig in. Dit kan nog tot uiterlijk 1 februari 2023.

Aanvragen van inwoners die eerder afgewezen zijn, omdat hun inkomen te hoog was, worden opnieuw bekeken. Een nieuwe aanvraag indienen is niet nodig.

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. 

Contact

Als u vragen hebt over het aanvragen van de energietoeslag of als u andere geldzorgen hebt, neem dan contact met ons op via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of bel met (0548) 630 000.