Hengelo

UPDATE: De gemeente Hengelo geeft aan dat ze op dit moment bezig zijn om de voorwaarden voor 2023 vast te stellen, zodra dit allemaal gedaan is dan zal dit op de website van de gemeente kenbaar gemaakt worden.

Wanneer je als inwoner van Hengelo aan een van de onderstaande punten voldoet krijg je automatisch bericht over de energietoeslag:

 • Je ontvangt een bijstandsuitkering
 • Je krijgt een individuele inkomenstoeslag
 • Je ontvangt een vergoeding vanuit het Minimabeleid.

Wanneer je de toeslag niet automatisch ontvangt kan je het beste de website van de gemeente in de gaten houden om te weten wanneer je de aanvraag over 2023 kan doen. Zij zullen dan een aanvraag formulier op hun website plaatsen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag is een landelijke regeling. De toeslag bedraagt € 1.300 en telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Let op: Ook in 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de landelijke energietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent tussen de 18 en 21 jaar en krijgt in 2022 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud).
 • U woont zelfstandig en het energiecontract staat op uw naam.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger is dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen per 1-7-2022 (zonder vakantiegeld)U bent nog niet met pensioenU bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder€ 1.257€ 1.398
Echtpaar / samenwonend€ 1.795€ 1.893

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u de energietoeslag van € 1.300 nog niet ontvangen? Doe dan een aanvraag. Dat kan tot en met 31 maart 2023.

Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag energietoeslag . U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2022 (Pdf).

 • Print het formulier en vul het in.
 • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
 • Voeg een kopie toe van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden ‘kopie gemeente’. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Voeg een bewijs toe van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
 • Voeg een kopie toe van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl

Energietoeslag voor studenten

Studenten die aan de voorwaarden voldoen komen ook in aanmerking voor de energietoeslag van
€ 1.300. Dat heeft het college op 20 december 2022 besloten. U kunt uw aanvraag doen tot en met 31 maart 2023.

Bent u student en heeft u voor 20 december al een aanvraag ingediend die is afgewezen? Doe dan een nieuwe aanvraag.

Hoelang duurt het voor ik iets weet?

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het iets langer duren.