Heusden

Vanwege de stijgende energieprijzen heeft het kabinet in 2022 een energietoeslag van in totaal 1.300 euro  aan huishoudens met een laag inkomen beschikbaar gesteld. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Het kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen komt. Het kabinet werkt nu met spoed aan de Wet energietoeslag 2023. Wanneer deze wet klaar is gaan de gemeenten in 2023 de regeling uitvoeren. Zodra duidelijk is wanneer Baanbrekers kan starten met het uitbetalen van de Energietoeslag 2023 berichten we u hierover. 

Meer informatie over de Energietoeslag