Hilvarenbeek

Huishoudens met een laag inkomen kunnen eenmalig een toeslag aanvragen vanwege de verhoogde energieprijzen. Wij kijken alleen naar het inkomen en niet naar het vermogen. Vanaf 1 juni is het mogelijk om op deze pagina deze energietoeslag van € 800,- per huishouden aan te vragen. Hiervoor heeft u een Digid nodig. Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Dan is er ook een papieren versie verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis, bij de formuliereninlopen en bij het informatiepunt digitale overheid.

Huishoudens die al 800 euro hebben ontvangen, krijgen automatisch een nabetaling van 500 euro. Zij hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Huishoudens die vanaf 7 juli 2022 een aanvraag hebben ingediend en recht hebben op energietoeslag ontvangen 1.300 euro.

 Energietoeslag aanvragen

Wat u moet weten

Wanneer krijgt u de toeslag automatisch overgemaakt?

Als u gebruikt maakt van onze minimaregelingen zoals bijzondere bijstand, de bijdrageregeling sociale activiteiten, individuele inkomenstoeslag en/of kwijtschelding gemeentelijke belastingen hoeft u de toeslag niet aan te vragen maar krijgt u dit bedrag automatisch op uw rekening. Of u ontvangt een brief waarin wij u om uw rekeningnummer vragen. Dit geldt ook voor mensen met een aanvulling op hun gedeeltelijke AOW en voor mensen met een reguliere Bbz uitkeringen en degenen die op 1 januari 2022 een Bbz- tijdelijke uitkering hadden. Vanwege drukte kunnen wij nu nog geen termijn noemen waarop u de toeslag ontvangt. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen. 

Toeslag aanvragen

Hoort u niet bij één van de genoemde groepen met een bijstands- of minimaregeling, maar heeft u wel een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u vanaf 1 juni 2022 zelf een eenmalige energietoeslag aanvragen. Bij de toekenning wordt geen rekening gehouden met een eventueel vermogen. 

Wat zijn de voorwaarden om deze toeslag te krijgen?

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent jonger dan 27 jaar maar hebt geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • U woont in de gemeente Hilvarenbeek
  • U bent hoofdbewoner van de woning en u betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning (geen rijbewijs)
  • U heeft nog niet eerder een energietoeslag ontvangen
  • U heeft een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm

Dit inkomen is per maand lager dan de volgende bedragen exclusief vakantietoeslag:

Huishouden21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand € 1244,55€ 1382,92
Alleenstaand ouder€ 1600,13€ 1685,24
Samenwonend/gehuwd€ 1777,92€ 1872,50

Meer informatie

Hulp nodig bij het aanvragen?

U kunt terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek Hilvarenbeek.  

Spreekuur

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Er is iedere woensdag een (inloop)spreekuur in bibliotheek Hilvarenbeek van 16.00 tot 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijdens dit spreekuur zijn collega’s en vrijwilligers van de bibliotheek aanwezig om vragen te beantwoorden over het digitaal aanvragen van de toeslag. U kunt de bibliotheek bereiken bij vragen over dit spreekuur via 013 5051 281 of een mail sturen naar hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl

Indienen van de aanvraag

Heeft u niet alleen vragen over de eenmalige energietoeslag, maar wilt u graag ook dat iemand u helpt bij het indienen van de volledige aanvraag? Bel dan voor het maken van een langere afspraak naar de bibliotheek tijdens openingsuren of stuur een mailtje naar meijgommers@bibliotheekmb.nl of Bibliotheekhilvarenbeek@bibliotheekmb.nl. 

U kunt ook terecht bij de formuliereninloop op maandagochtend van 9:00 tot 10:00 uur bij Farent en op donderdagochtend van 9:30 -11:30 uur bij Contour de Twern. Donderdagochtend is alleen mogelijk op afspraak. U maakt hiervoor een telefonische afspraak. 

Gegevens Farent

Schoolstraat 38 in Hilvarenbeek

Telefoonnummer Farent: 0683284035

Gegevens Contour de Twern

Vrijthof 11 naast het gemeentehuis

Telefoonnummer Contour de Twern: 013-5058319