Hollands Kroon

Inwoners met lage middeninkomens worden ook dit jaar weer ondersteund. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Inwoners met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm hebben vanaf 2023 ook recht op een energietoeslag. Daarnaast wordt Meedoen Hollands Kroon ook voor meer inwoners beschikbaar.

Energietoeslag

In 2022 heeft de overheid de energietoeslag in het leven geroepen voor mensen met weinig geld, zodat zij de hogere energiekosten konden blijven betalen. De overheid heeft op Prinsjesdag gezegd dat mensen met weinig geld de energietoeslag ook in 2023 krijgen. Ook geldt vanaf 2023 het prijsplafond voor energiekosten. 

We zien in Hollands Kroon dat nu ook inwoners met een inkomen net boven het sociaal minimum meer moeite krijgen met rondkomen door de stijgende energieprijzen en inflatie. Er is daarom besloten om voor deze inwoners de energietoeslag ook open te stellen.  

Hoe ziet de verruiming van de energietoeslag eruit?

De energietoeslag wordt voor een grotere groep inwoners opengesteld. Eerst was de inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm. Dit wordt nu 150% van de bijstandsnorm. 

De hoogte van het inkomen heeft invloed op de hoogte van de energietoeslag. Heeft u meer inkomen, dan ontvangt u minder energietoeslag. De verdeling is als volgt: 

InkomensgroepInkomenToeslag hoogte
121-130%Alleenstaand  € 1.374,- t/m € 1.477,-  | Gehuwd          € 1.963,- t/m € 2.109,-  €1.100,-
131-140%Alleenstaand  € 1.478,- t/m € 1.590,-  | Gehuwd          € 2.110,- t/m  € 2.272,-  €900,-
141-150%Alleenstaand  € 1.591,- t/m € 1.704,-  | Gehuwd          € 2.272,- t/m € 2.434,-  €700,-

*Berekening is op basis van de bijstandsnorm vanaf 1 januari 2023. 

Wanneer kan de energietoeslag in 2023 worden aangevraagd?

Vanaf half maart is het mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Dit kan via de website van Hollands Kroon.  

Mensen die bij ons bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen krijgen begin van het jaar de energietoeslag automatisch. Om dit te kunnen doen moeten we een aantal dingen inregelen en controleren. Nadat deze groep de energietoeslag heeft gekregen, kunnen wij de mogelijkheid om het aan te vragen openstellen.  

Heeft u nu al betalingsproblemen en is het onmogelijk om uw maandtermijn te betalen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met uw mee en kunnen u hulp op maat geven. Neem contact met ons op via tel. 088-321 5000.

Meedoen

Meedoen Hollands Kroon is er voor inwoners vanaf 4 jaar. Met Meedoen is het mogelijk voor inwoners met een laag inkomen om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten. Denk hierbij aan een lidmaatschap bij een sportvereniging of muzieklessen, maar ook aan cadeaubonnen voor winkels zoals de Hema.

Per jaar is € 375,- per kind en € 125,- per persoon van 18 jaar of ouder beschikbaar. Met het besluit van de raad kunnen in 2023 meer inwoners gebruik maken van Meedoen. Bekijk hier het aanbod van Meedoen. Vanaf 1 april 2023 kunt u Meedoen Hollands Kroon aanvragen als uw inkomen en spaargeld lager is dan de volgende bedragen:

Inkomen  
Alleenstaande (ouder) € 1.315,-   
Gezin/gehuwden/samenwonende partners  € 1.878,-   
Spaargeld en bezit  
Alleenstaanden€ 7.605,-  
Gezin/gehuwden/samenwonende partners of alleenstaande ouders€ 15.210,-  

Wanneer kan Meedoen worden aangevraagd? 

Mensen die bij ons bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen krijgen begin van het jaar Meedoen automatisch. Om dit te kunnen doen moeten we een aantal dingen inregelen en controleren. Hierna kunnen wij de mogelijkheid om het aan te vragen openstellen.  Meedoen kan worden aangevraagd via deze website