Hulst

Energietoeslag aanvragen

Scroll naar

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300. Het is nog steeds mogelijk om voor 2022 energietoeslag aan te vragen. Ook in 2023 kunnen inwoners energietoeslag ontvangen. Een aanvraag hiervoor indienen kan naar verwachting pas in de zomer van 2023.  

U kunt een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 indienen tot en met 31 maart 2023.

Wat is een laag inkomen?

Leefsituatie  Leeftijd  Netto maandinkomen  
exclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouder21 jr – AOW  € 1.256,10
vanaf AOW  € 1.397,27
Gehuwd/Samenwonend  21 jr - AOW  € 1.794,40
vanaf AOW  € 1.892,27

Voorwaarden

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Bijzonderheden

Wetten

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. 

Aanpak

Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in. Lukt dit niet? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Hulst via 14-0114.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
  • Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
  • Bewijzen die inzicht geven in uw netto (maand)inkomen zoals loon- of uitekeringsspecificaties van u en uw partner;
  • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam;
  • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Tot wanneer kan ik aanvragen?

U kunt een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 indienen tot en met 31 maart 2023.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Bij onterechte toewijzing wordt het bedrag teruggevorderd.