Kampen

Energietoeslag aanvragen

Heeft u geen recht op de energietoeslag? Of lost de energietoeslag uw problemen niet volledig op? U kunt dan misschien bijzondere bijstand krijgen. Neem in dat geval contact op met Financiën op Koers. Zij helpen u en beoordelen of u extra ondersteuning kunt krijgen.

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Energietoeslag aanvragen

Let op

Stuur bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen mee. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het gaat om:

 • bewijsstukken van het inkomen over de laatste 3 maanden van u en uw partner
 • voor jongeren (18 tot 21 jaar) en studenten (18 tot 27 jaar):
 • een kopie van het energiecontract op uw eigen naam
 • een kopie van afschriften van de studiefinanciering over de laatste 3 maanden
 • een kopie id-bewijs van u en uw partner als u de energietoeslag niet online aanvraagt (een rijbewijs is geen geldig id-bewijs)

Energietoeslag 2022

 • De energietoeslag over 2022 is € 1.300. De energietoeslag over 2022 kon u aanvragen tot en met 31 december 2022.
 • Jongeren (18 tot 21 jaar) en studenten (18 tot 27 jaar) met eigen huisvesting en een eigen energiecontract kunnen de energietoeslag over 2022 aanvragen tot en met 28 februari 2023.

Energietoeslag 2023

 • In 2023 is er ook een energietoeslag van € 1.300. Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de energietoeslag over 2023 dan automatisch. Het eerste deel heeft u dan in december 2022 ontvangen. Dit is een bedrag van € 500. Als bekend is wanneer wij de overige € 800 betalen, dan leest u dat hier.

Beschrijving

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300. U krijgt deze toeslag 1 keer per huishouden. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? U kunt het geld dan opzij zetten en gebruiken voor het betalen van de jaarafrekening.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente.
 • U ontvangt een van de volgende uitkeringen:
 • IOAW-uitkering
 • IOAZ-uitkering
 • AIO-uitkering
 • Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)
 • U ontvangt een van de volgende minimaregelingen:
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling hoge zorgkosten
 • Meedoenbonnen

Aanvragen

Wij kennen niet iedereen met een laag inkomen. Daardoor kunnen we niet aan iedereen met een laag inkomen de toeslag automatisch betalen. Ontvangt u al een uitkering of minimaregeling van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het bedrag dan vanzelf op uw rekening.

Als u de toeslag niet vanzelf krijgt, dan kunt u de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit kan online of met een aanvraagformulier. Kijk bij de voorwaarden of u de energietoeslag kunt aanvragen. Daar staan ook de inkomensgrenzen tot 120% van de bijstandsnorm.

Om de energietoeslag aan te vragen vult u de aanvraag volledig in. Stuur specificaties mee van uw inkomen en studiefinanciering van de laatste 3 maanden. Ontvangt u een AOW-uitkering? U kunt uw uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden downloaden op de website van de SVB. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden om de eenmalige energietoeslag te ontvangen zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt de bijstandsnorm van 21 jaar.
 • U woont in de gemeente Kampen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een instelling of inrichting.
 • U krijgt deze toeslag 1 keer per huishouden. Bij uw huishouden horen uw eventuele partner, kinderen en anderen die bij u wonen van 21 jaar of ouder.
 • Jongeren (18-21 jaar) en studenten (18-27 jaar) moeten beschikken over eigen huisvesting en een eigen energiecontract op naam.

Heeft u geen recht op energietoeslag, maar komt u wel in de problemen door de hoge energieprijzen? Meldt u zich dan alsnog bij Financiën op Koers. Dan kijken wij samen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Overzicht netto inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld

21 jaar tot AOW-leeftijd:

 • alleenstaand: € 1.256,08
 • echtpaar of samenwonend: € 1.794,40

AOW-leeftijd of ouder:

 • alleenstaand: € 1.397,27
 • echtpaar of samenwonend: € 1.892,81

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt de bijstandsnorm van 21 jaar.

Hoe lang gaat het duren?

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Dit kan maximaal 8 weken duren vanaf de datum dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Wij doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, zodat u eerder een beslissing ontvangt.

Contact

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de balie Inkomen en zorg. De balie in het stadhuis is dagelijks zonder afspraak open van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt ons ook bellen van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) via telefoonnummer 14 038 (keuze 1) of een e-mail sturen naar meedoen@kampen.nl.

Financiën op Koers

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Of wilt u verder in gesprek over uw financiële situatie? Neem dan contact op met Financiën op Koers. Dit kan via de website www.financienopkoers.nl of via telefoonnummer 038-3335924. U kunt ook appen via het nummer 06-10272050.

Wilt u liever langskomen? Dat kan op:

 • maandag van 13.00 tot 15.00 uur: Werkcafé (Impact), Gildestraat 1 in Kampen
 • dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur: Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1C in IJsselmuiden
 • woensdag van 10.00 tot 14.00 uur: Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen