Kerkrade

De aanvraag voor een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen kan nog steeds worden ingediend. Vanaf 1 oktober ontvangt u het bedrag van € 1.300 als u voldoet aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Een aanvraag voor de energietoeslag 2022 kan worden aangevraagd tot en met 30 juni 2023.

Aanvullende bedragen zijn uitgekeerd

Aan inwoners die tot 1 oktober 2022 van de gemeente € 800 energietoeslag hebben ontvangen, is inmiddels ook het aanvullende bedrag van € 500 uitbetaald. Uiterlijk 25 oktober 2022 zal dit bedrag op uw rekeningnummer staan.

Bijzondere bijstand

Kunt u met deze € 1.300 de energiekosten nog steeds niet betalen? U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen om in aanmerking te komen voor een aanvullende tegemoetkoming specifiek in de energiekosten.

Energietoeslag 2023

Ook voor 2023 gaan de gemeenten weer een bedrag aan de inwoners toekennen van € 1.300 voor energiekosten. In het eerste kwartaal van 2023 informeren we alle inwoners hierover; houd onze website en sociale media in de gaten.

Vragen bij schulden of betalingsachterstanden?

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag of bijzondere bijstand, dan kunt u hulp krijgen. Ook bij schulden of betalingsachterstanden kunnen wij u misschien helpen. U kunt hiervoor terecht in:

  • De Geldwijzerwinkel in Kerkrade-centrum
  • Bureau sociaal raadslieden van Impuls in de wijksteunpunten in onze gemeente

Vragen over de uitbetaling van de energietoeslag?

Heeft u vragen over de uitbetaling van de energietoeslag? Bel dan met 14 045 van de gemeente Kerkrade en volg het keuzemenu.