Krimpenerwaard

De energieprijzen blijven maar stijgen. Hierdoor kan het voor mensen moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom krijgen mensen met een laag besteedbaar inkomen een energietoeslag van 1300 euro in 2022. De energietoeslag voor 2022 kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2022.

Begin 2023 krijgen eerst de inwoners die bij ons bekend zijn de energietoeslag 2023. Deze groep hoeft de energietoeslag 2023 niet aan te vragen en krijgt de toeslag automatisch. Naar verwachting kunnen inwoners, die de energietoeslag 2023 niet automatisch hebben gekregen, deze vanaf eind maart aanvragen.

Voorwaarden

In de tabel hieronder ziet u wanneer u de energietoeslag ontvangt. Is uw inkomen lager dan het bedrag dat bij uw situatie staat aangegeven? Dan kunt de toeslag aanvragen. U ontvangt de toeslag als u (of uw partner) hoofdbewoner bent, een energiecontract heeft en uw inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm is.

Leeftijd en situatieMaximaal gezamenlijk netto inkomen per maand,
inclusief vakantiegeld
21 jaar tot AOW-leeftijd – alleenstaand€ 1.322,18
21 jaar tot AOW-leeftijd – samenwonend/gehuwd€ 1.888,84
AOW-leeftijd en ouder – alleenstaand€ 1.470,80
AOW-leeftijd en ouder –  samenwonend /gehuwd€ 1.992,43

Energietoeslag in 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat er opnieuw een energietoeslag wordt uitbetaald in 2023. Het Ministerie werkt hiervoor aan een nieuwe wet. U kunt daarom op dit moment nog geen aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. Het kabinet heeft ook bekend gemaakt dat gemeenten een voorschot kunnen geven van 500 euro. Helaas is dit bij ons (nog) niet mogelijk.

In januari 2023 verwachten wij meer duidelijkheid te hebben over de energietoeslag 2023. Wij zullen deze informatie dan op deze website plaatsen. De gemeenteraad van de Krimpenerwaard heeft besloten om in 2023 de inkomensgrens te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. Ook hierover volgt nog nadere informatie.