Landgraaf

De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden flink gestegen. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige vergoeding voor energiekosten. Het gaat om een vergoeding van €1.300,-. Dit is een vergoeding per huishouden, dus niet per persoon.

De energietoeslag is automatisch uitbetaald

Als u al bij ons bekend bent, is de energietoeslag van €800,- automatisch aan u uitbetaald op donderdag 7 april. Dit kan als u:

  • een bijstandsuitkering of IOAW krijgt,
  • in 2022 bijzondere bijstand of een vergoeding voor minima heeft gekregen, 
  • een ondernemer bent met een Bbz-uitkering of IOAZ.

De nabetaling is eind oktober uitbetaald 

De nabetaling van €500,- heeft u automatisch gekregen als u de eerdere €800,- terecht heeft ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen nieuwe aanvraag te doen.