Langedijk

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming. De Rijksoverheid heeft in juli 2022 het bedrag van € 800 verhoogd naar € 1.300.

  • Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of AIO, dan hebt u de toeslag al automatisch ontvangen. Ook als u na 1 juli 2021 een beroep hebt gedaan  op bijzondere bijstand of minimaregeling, hebt u de toeslag ontvangen.
  • Hebt u de energietoeslag nog niet ontvangen of aangevraagd? Dan kunt u deze alsnog aanvragen bij Zaffier. Zaffier voert deze regeling uit voor gemeente Dijk en Waard.

Energietoeslag aanvragen

Aanvragen t/m 31 december 2022

De energietoeslag is aan te vragen tot en met 31 december 2022. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag en de 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Hulp bij de aanvraag

Vindt u het lastig om de toeslag aan te vragen of te kijken of u er recht op hebt? Medewerkers van het Formulierenpunt helpen graag.

Inkomensgrens

De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm). Alle bedragen zijn nettobedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Let op: De bedragen die in de tabellen staan, gelden vanaf 1 juli 2022.

Personen ouder dan 21 jaar maar niet pensioengerechtigdPer maand exclusief vakantiegeldPer maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouders€1.256,07€1.322,18
Samenwonend/getrouwd€1.794,40€1.888,84
PensioengerechtigdenPer maand exclusief vakantiegeldPer maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouders€1.397,26€1.470,80
Samenwonend/getrouwd€1.892,81€1.992,43

Geen recht op energietoeslag

Er wordt 1 toeslag per adres uitbetaald. Daarnaast ontvangt u geen toeslag in de volgende situaties:

  • U woont in een instelling of inrichting.
  • U bent jonger dan 21 jaar.
  • U bent jonger dan 27 jaar en maakt aanspraak op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000. U kunt wel individuele bijzondere bijstand hiervoor aanvragen.
  • U bent dak- of thuisloos.

Geen gevolgen voor Inkomstenbelasting en andere uitkeringen

De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. U hoeft de energietoeslag niet op te geven als inkomen bij de Belastingdienst.

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen, zoals zorg- of huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of andere uitkeringen.