Lansingerland

De prijzen van energie zijn dit jaar hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens veel meer geld kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 140% van de geldende bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag variërend van 800 euro (voor huishoudens tussen 120% en 140% van de geldende bijstandsnorm) tot 1.300 euro (voor huishoudens tot 120% van de geldende bijstandsnorm). Met dit extra geld wordt een deel van de stijgende energiekosten gecompenseerd. 

Let op: kijk uit voor nepberichten van Cybercriminelen waarin staat dat u de energietoeslag kunt aanvragen. Het gaat om zogenaamde phishingmails en -sms’jes waarin staat dat u recht heeft op een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Reageer niet op deze mails of sms-jes! U kunt daar een hoop geld mee kwijt zijn.

Voorwaarden aanvragen energietoeslag

Ontving u op 1 januari 2022 een uitkering van de gemeente? Dan heeft u de eerdere energietoeslag van 800 euro eind april al ontvangen. De gemeente ontving van het Rijk extra geld om de eenmalige energietoeslag te verhogen naar 1300 euro. Heeft u eerder 800 euro ontvangen, dan kreeg u half september automatisch een nabetaling van 500 euro van de gemeente. 

Heeft u de eenmalige energietoeslag nog niet ontvangen en valt u onder de onderstaande voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. U kunt de energietoeslag voor 2022 tot en met 30 april 2023 eenmalig aanvragen via deze webpagina. Lees hieronder of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet en ga dan naar het aanvraagformulier. 

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • de hoofdbewoner bent van uw huishouden. De hoofdbewoner is de persoon die als eerste is ingeschreven op het woonadres in de gemeente Lansingerland;
  • een huishouden heeft en het inkomen van dit huishouden, 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop u het aanvraagformulier invult, niet hoger is dan 140% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning heeft.

U ontvangt de energietoeslag in ieder geval niet als u:

  • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
  • alleen een briefadres heeft voor het ontvangen van post en geen woonadres;
  • jonger bent dan 21 jaar of;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;
  • op uw woonadres al eerder deze eenmalige energietoeslag is verstrekt.

Aanvragen energietoeslag

De energietoeslag kunt u bij ons op 2 manieren aanvragen:

Inkomenstabel per 1 juli 2022, 120% en 140% van de bijstandsnorm

LeefsituatieInkomen bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)Inkomen 120% van de bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)Inkomen 140% van de bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.046,73€ 1.256,07€ 1.465,42
Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 1.495,33€ 1.794,39€ 2.093,46
Normen pensioengerechtigden
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.164,39€ 1.397,26€ 1.630,15
Gehuwden€ 1.577,34€ 1.892,81€ 2.208,28

Inkomenstabel per 1 juli 2022, 120% en 140% van de bijstandsnorm.

Let op: heeft u een meerderjarige medebewoner, dan is er mogelijk sprake van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is lager dan de in de tabel genoemde bedragen. Hierdoor heeft u mogelijk te veel gezamenlijk inkomen om aanspraak te maken op de eenmalige energietoeslag.