Laren

In 2023 stelt het kabinet opnieuw energietoeslag beschikbaar. Het gaat om ongeveer € 1300,- per huishouden.

Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan krijgt u deze voor half maart. Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf half maart de energietoeslag 2023 aanvragen.

Meer informatie over de energietoeslag staat op www.maatschappelijkezaken.nl/energietoeslag