Leidschendam-Voorburg

UPDATE: De energietoeslag 2023 is voor inwoners met een laag inkomen. Dit jaar is er €800 euro per huishouden beschikbaar. Er word op dit moment hard gewerkt aan de voorbereidingen van de uitbetalingen. Naar verwachting zullen de eerste uitbetalingen nog voor eind 2023 plaats gaan vinden.

Om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie kan je je het beste richten tot de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Energietoeslag 2022

Inwoners met een laag inkomen krijgen in 2022 eenmalig een energietoeslag van € 1.300 per huishouden. Studenten die voldoen aan de voorwaarden kunnen de energietoeslag 2022 nog tot en met 31 januari 2023 aanvragen. Voor inwoners behalve studenten was de energietoeslag 2022 aan te vragen tot en met 30 november 2022.

Er komt ook een energietoeslag van € 1.300 voor 2023. De Rijksoverheid meldt dat gemeenten alvast € 500 van de energietoeslag 2023 kunnen uitbetalen in 2022. Op dit moment wachten wij met uitvoering van de energietoeslag 2023, totdat de voorwaarden vanuit de Rijksoverheid bekend zijn.

Aanvragen (met DigiD)

Wat u moet weten

 • Is bedoeld om de hoge energierekening mee te betalen. Wij adviseren u dit geld te reserveren voor de jaarafrekening van uw energieleverancier
 • Uw huishouden ontvangt maximaal 1x deze toeslag
 • Automatische uitkering in volgende gevallen:
 • Uitkering van de gemeente (bijstand, Bbz, IOAW of IOAZ)
 • U maakt gebruik van een minimaregeling tot 110% van het sociaal minimum
 • Bij de aanvraag van een minimaregeling tot 110% van het minimum wordt automatisch beoordeeld of u ook recht heeft op de energietoeslag. U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen
 • Aanvragen is voor studenten nog mogelijk tot en met 31 januari 2023
 • Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u de vergoeding binnen 4 weken. Is uw aanvraag (formulier of bewijsstukken) niet in orde, dan kan het langer duren
 • Deze toeslag telt niet mee als inkomen. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022
 • Vergoeding is een gift. U hoeft het niet terug te betalen. U moet wel terugbetalen als later blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopte
 • Uw vermogen wordt niet meegeteld voor uw recht op energietoeslag
 • Zit u in een schuldhulpverleningstraject of is beslag gelegd op uw inkomen? En is hierdoor uw besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u misschien recht op energietoeslag

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U bent ingeschreven in de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar. U woont daar ook op het moment van aanvragen en heeft voor deze woning een huur- of koopovereenkomst op uw naam
 • Uw netto-inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als inkomen geldt:
 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit eigen bedrijf
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed)
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie
 • Pensioen
 • Studiefinanciering
 • Vakantietoeslag
 • Eindejaarsuitkering
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen die bij uw wonen telt niet mee
 • Bent u student? Dan gelden naast de voorwaarden voor alle inwoners ook de volgende voorwaarden:
 • U heeft recht op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000 (peildatum op of na 1 januari 2022. Op 1 januari geldt voor studenten die in 2022 zijn afgestudeerd. Ná 1 januari geldt voor studenten die niet zijn afgestudeerd in 2022)
 • U heeft een eigen huishouden (en dus een eigen voordeur, sanitair, keuken en toilet)
 • U betaalt zelf energiekosten
 • U bent geen kamerhuurder
 • Let op: uw inkomen wordt berekend met het maximale bedrag dat u maandelijks als studiefinanciering krijgt

Wanneer geldt iemand als uw partner?

U bent partners als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U bent getrouwd of geregistreerd partners
 • U woont op hetzelfde adres woont en de volgende situatie is van toepassing:
 • U heeft samen een huishouden heeft
 • U bent ex-echtgenoten of ex-partners
 • U heeft samen een kind heeft of u heeft het kind van uw partner erkend of uw partner heeft uw kind erkend
 • U staat ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

Bewijsstukken

 • Gegevens over uw inkomen van de afgelopen maand (loonstrook of uitkeringsspecificatie). Ook van uw partner als u die heeft. Bij wisselend inkomen levert u een overzicht van de afgelopen 3 maanden
 • Kopie voor- en achterkant van uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs) of verblijfsvergunning. Ook van uw partner als u die heeft
 • Kopie bankafschrift waarop uw naam en rekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn