Lelystad

De energietoeslag wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Meer informatie hierover komt in januari 2023 op deze pagina. De informatie hieronder gaat over de energietoeslag van 2022.

Wat is de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Om deze mensen te helpen, verlaagt het rijk de energiebelasting. Hierdoor wordt de energierekening voor iedereen lager. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum  *) is er nu ook een extra vergoeding voor de energiekosten: de eenmalige energietoeslag.

U krijgt de toeslag automatisch als u bij ons bekend bent

Was u per 1 maart 2022 bekend bij de gemeente en voldeed u aan de voorwaarden? Dan heeft u het geld van de energietoeslag automatisch op uw rekening gestort gekregen. Dit hebben wij gedaan op 11 mei 2022. Ook het geld van de extra toeslag ontvangt u voor eind december 2022 automatisch op uw rekening.

Niet bekend bij ons? Vraag de energietoeslag aan!

Was u per 1 maart 2022 niet bekend bij de gemeente, maar u voldoet wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. U kunt dit vanaf 16 mei 2022 en tot en met 31 december 2022 aanvragen via Mijn Uitkering (direct inloggen)  . 

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag stuurt u het volgende meteen mee:

 • kopie (voor- en achterkant) van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, géén rijbewijs);
 • kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de maanden januari, februari en maart 2022;
 • als u alimentatie ontvangt, een kopie van uw bankafschrift waar dit op staat;
 • kopie van uw bankpas.

Wat gebeurt er als ik de aanvraag heb ingediend?

De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt binnen 8 weken een brief. In deze brief staat of u geld krijgt. Veel Lelystedelingen vragen op dit moment de energietoeslag aan. Daarom kan het zijn dat de behandeling van uw aanvraag langer duurt. Wanneer wij niet binnen 8 weken uw aanvraag regelen, dan krijgt u van ons een brief.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Lelystad als u in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in gemeente Lelystad woont;
 • een zelfstandig huishouden voert;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is het maandinkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum  *.

*Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum  per maand inclusief vakantietoeslag die van toepassing is:

 
Normen100%120%
Gehuwden zonder kinderen, waarvan 1 jonger dan 21 en 1 ouder dan 21 jaar€ 1.049.30€ 1.259.16
Gehuwden met kinderen, waarvan 1 jonger dan 21 jaar en 1 ouder dan 21 jaar€ 1.361,22€ 1.633.46
Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.091,71€ 1.310,05
Gehuwden, beiden 21 tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.559,58€ 1.871.50
Alleenstaande (ouder) met AOW gerechtigde leeftijd€ 1.213,06€ 1.455,67
Gehuwden, beiden met AOW gerechtigde leeftijd€ 1.642.54€ 1.971.05
   

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

 • jonger bent dan 21 jaar;
 • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000)  ontvangt of kan krijgen;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • de energietoeslag van een andere gemeente heeft ontvangen of
 • kostendelende medebewoner  bent.

Kijk voor meer informatie op: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad  .