Lochem

De energieprijzen zijn fors gestegen. Een deel van onze inwoners kan die prijsstijgingen niet opvangen. Daarom krijgt ieder huishouden dat rond moet komen van een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van € 800 van de Rijksoverheid. Daarnaast helpt LochemEnergie deze mensen met concrete maatregelen om geld en energie te besparen.

Eenmalige energietoeslag via de gemeente

De eenmalige energietoeslag is voor ieder huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen. De gemeente verstrekt deze energietoeslag aan ieder huishouden dat bij ‘t Baken in beeld is via de bijstand, het gebruik van één of meer minimaregelingen in 2021 of 2022 of door deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Wanneer inwoners niet onder deze voorwaarden vallen maar wel een laag inkomen hebben, dan kunnen zij zich melden bij ’t Baken via (0573) 28 92 90. Dan wordt bekeken of zij toch in aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag.

Brief met alle informatie volgt half april

Huishoudens die bekend zijn bij ‘t Baken ontvangen half april een brief met informatie over het uitkeren van de energietoeslag. Inwoners die rond die tijd geen brief hebben ontvangen en wel menen in aanmerking te komen voor de energietoeslag kunnen zich melden bij ’t Baken via (0573) 28 92 90. Hiervoor is half april een aanmeldformulier beschikbaar op www.bakenlochem.nl/energietoeslag.