Heeft deze toeslag gevolgen voor mijn andere toeslagen?


Nee, deze energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg of kinderopvang toeslagen.