Midden-Delftland

Veel producten en diensten zijn flink duurder geworden. Zoals eten, het openbaar vervoer en vooral energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1.300,- netto per huishouden.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Midden-Delfland als u op 1 april 2022:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Midden-Delfland woont; en 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per januari 2022. Wij gebruiken de volgende bedragen:
21 jaar tot AOW-leeftijdOuder dan AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder)€ 1.310,05€ 1.455,67
Samenwonend/getrouwd€ 1.871,50€ 1.971,05

(Toelichting ‘inkomen’: partner- en kinderalimentatie tellen ook mee als inkomen, toeslagen van de belastingdienst en kinderbijslag tellen niet mee als inkomen).

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 april 2022:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Per zelfstandig huishouden wordt één energietoeslag verstrekt.

Energietoeslag automatisch ontvangen

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente of aanvullende bijstand van de Sociale Verzekeringsbank? Dan ontving u de energietoeslag automatisch op uw bankrekening en ontving u daar ook een brief over.

Soms weet de gemeente wel uw inkomen, maar weten wij uw bankrekeningnummer niet. U krijgt dan een brief met formulier om uw bankrekeningnummer aan ons door te geven. Stuur het formulier aan ons terug en de gemeente betaalt de energietoeslag dan binnen twee weken aan u uit.

Eén van de volgende situaties is bijvoorbeeld op u van toepassing:

 • U heeft op 1 april 2022 recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Midden-Delfland;
 • U maakt gebruik van de collectieve aanvullende zorgverzekering;
 • U heeft in de periode 1 januari t/m 31 maart 2022 individuele inkomenstoeslag ontvangen;
 • U heeft voor het jaar 2022 kwijtschelding gekregen van de gemeentelijke belastingen;
 • U heeft met hulp van de gemeente een minnelijke schuldregeling getroffen.

Toeslag verhoogd

De energietoeslag is verhoogd. Eerst was het bedrag €800,-. Nu is de toeslag €1.300,-. Heeft u eerder al €800,- ontvangen? Dan krijgt u het aanvullende bedrag nog op uw bankrekening gestort. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Energietoeslag aanvragen – aanvraagformulier

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan hier de energietoeslag aan via het aanvraagformulier (digitaal formulier of PDF)! U kunt de energietoeslag aanvragen tot 15 juni 2023.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem
contact op met het team Schuldhulpverlening via telefoonnummer (015) 380 41 11 of e-mailadres schuldhulpverlening@middendelfland.nl. Of kijk op www.middendelfland.nl/geldzaken welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Vragen?

Misschien heeft u een vraag over de eenmalige energietoeslag. Hieronder leest u al enkele veel gestelde vragen en het antwoord daarop. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@middendelfland.nl of bel met telefoonnummer (015) 380 41 11.