Midden-Drenthe

Wat is de energietoeslag?

Dit is een eenmalig bedrag van € 1.300,00 netto. U kunt de eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen tot en met 30 juni 2023.
Voor de energietoeslag 2023 wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De verwachte invoering van de wet vindt plaats in juni 2023. Na de invoering van de wet is het mogelijk om de energietoeslag 2023 aan te vragen.
Nadere informatie volgt hierover.

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag. 
De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Voor informatie over de energietoeslag kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0593) 53 92 22.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Midden-Drenthe als u: 

  • 21 jaar of ouder bent.
  • In de gemeente Midden-Drenthe woont.
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
  • Een inkomen heeft dat, in de maand voor de aanvraag, niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.
  • Niet in een inrichting verblijft.
  • Geen aanspraak maakt op studiefinanciering (op de grond van de Wet studiefinanciering 2000).
  • Niet in de basisregistratie personen ingeschreven staat als ingezetene met alleen een briefadres.

Voor het bepalen van het inkomen van een zelfstandige wordt uitgegaan van het fiscaal inkomen van 2021. Het fiscaal inkomen = Bruto inkomen uit loondienst over 2021 + winst uit onderneming over 2021.

Bedragenkaart eenmalige energietoeslag

Netto normen per 1 juli 2022 exclusief vakantietoeslag

Normen vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd: 120% inkomensnorm
Alleenstaande: € 1.256,08
Alleenstaande ouder: € 1.345,80
Gehuwden: € 1.794,40

Normen voor pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande: € 1.397,27
Gehuwden, tenminste één pensioengerechtigde leeftijd: € 1.892,81

Zelfstandigen
Echtpaar/samenwonenden met een totaal fiscaal inkomen van € 24.300 per jaar.
Alleenstaande ouder: € 18.120 per jaar
Alleenstaande: € 17.000 per jaar

Aanvragen

U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen met onderstaand aanvraagformulier. U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Voor de energietoeslag 2023 wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De verwachte invoering van de wet vindt plaats in juni 2023. Na de invoering van de wet is het mogelijk om de energietoeslag 2023 aan te vragen.
Nadere informatie volgt hierover.

Digitaal aanvraagformulier energietoeslag

Aanvraag eenmalige energietoeslag (PDF)

Bedragenkaart eenmalige Energietoeslag per 1 juli 2022

Hulp nodig bij de aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de regeling? Neem dan contact op met de Sociaal Raadsvrouw. Zij kan u ook helpen bij juridische en sociale vragen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.