Mook en Middelaar

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daar heeft iedereen in Nederland mee te maken. Maar mensen met een laag inkomen worden extra hard getroffen. Voor hen is de eenmalige energietoeslag 2022.

Hoeveel is het?

De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800 per huishouden.

Niet aanvragen

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente dan hoeft u niets aan te vragen. Het gaat om:

 • algemene bijstand, met uitzondering van huishoudens met kostendelende medebewoners;
 • bijzondere bijstand of bijdrage voor de CZM;
 • een uitkering op grond van de IOAW;
 • een uitkering op grond van de IOAZ.

Heeft u een van deze uitkeringen, dan krijgt u vanzelf een brief. De betaling volgt zo snel mogelijk, maar u ontvangt de toeslag uiterlijk 16 mei 2022.

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Ook mensen die een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de SVB ontvangen hoeven geen aanvraag te doen. Ook zij krijgen vanzelf een brief en een betaling zodra wij de gegevens van de SVB hebben gekregen.

Wel aanvragen; vanaf 1 mei 2022

Alle andere mensen met een laag inkomen moeten wél een aanvraag indienen; ook de huishoudens met kostendelende medebewoners. Wij beoordelen of u aan de eisen voldoet. Heeft u recht op de eenmalige toeslag dan betalen we deze zo spoedig mogelijk uit. U kunt vanaf 1 mei 2022 een aanvraag doen. Daarvoor gebruikt u dit formulier. Uw partner dient het toestemmingsformulier in te vullen. Dit toestemmingsformulier vind u hier.

Voorwaarden

Er geldt een aantal voorwaarden voor het doen van een aanvraag.

U heeft geen recht op een toeslag als u:

 • in een inrichting woont;
 • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
 • bij ons staat ingeschreven met een briefadres;
 • jonger bent dan 21 jaar;
 • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak heeft op studiefinanciering.

Daarnaast geldt dat:

 1. u zelf de rekening voor de energie (gas en elektra) betaalt;
 2. u een laag inkomen heeft.

Laag inkomen

Met een laag inkomen bedoelen wij een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande (ouder) is dat € 1.244,55 en voor gehuwden € 1.777,92 netto per maand zonder vakantiegeld. Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd liggen de inkomensgrenzen iets hoger. Dat is € 1.367,98 voor een alleenstaande en € 1.854,87 voor gehuwden.

Geen vermogenstoets

Bij het beoordelen van het recht op de energietoeslag kijken we niet naar uw vermogen. Dus spaargeld, een auto, eigen huis of waardevolle bezittingen tellen niet mee.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om de aanvraag te doen? Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrienden. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van SSHB. Meer informatie hierover kunt u krijgen per telefoon op nummer (06) 23 84 29 64 of kijk op www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade(externe link)

Zorgen over geld

Heeft u zorgen over uw geld; kunt u maar moeilijk rondkomen? Dan kunt u hulp vragen bij SSHBsupport. Meer informatie bij Ida Egberink ((06) 30 00 60 35) of Miranda Schulten ((06) 83 17 80 53). Of kijk op de website: www.sshbsupport.nl(externe link)