Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe wil zo snel mogelijk huishoudens met een laag inkomen financieel ondersteunen in verband met de sterk gestegen energiekosten. Binnen de richtlijnen van het Rijk heeft de gemeente bepaald dat huishoudens waarvan het inkomen tot 20 procent boven het sociaal minimum ligt in aanmerking komen voor een energietoeslag van € 800,-. Dit bedrag is met € 500,- verhoogd naar € 1300,-. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen. De gemeente betaalt ook het extra bedrag uit voor 1 november 2022.

Extra steun in de rug

Wethouder Herma van Dijkhuizen, van onder meer Welzijnsbeleid, vindt het belangrijk dat de gemeente het geld op korte termijn uitkeert: “De nood is hoog bij mensen met lage inkomens. Ik denk daarbij ook aan ZZP-ers die nu geen of weinig werk hebben. Gemeente Neder-Betuwe hoopt met de uitvoering van deze maatregel inwoners die in een financieel moeilijke situatie zitten snel een extra steun in de rug te geven.”

Bijdrage op de rekening

Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen ook het extra bedrag automatisch op hun rekening.