Nederweert

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor kan het voor mensen moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom heeft het kabinet besloten om mensen met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300,- te geven. 

U kunt dit bedrag één keer krijgen. Tot en met 31 december 2022 kunt u de energietoeslag met onderstaand formulier aanvragen.  Hieronder leest u de voorwaarden. 

Energietoeslag 2023

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw kan worden uitgekeerd. Zodra meer bekend is over de energietoeslag 2023, leest u dat hier.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin met een laag inkomen en een zelfstandige woonruimte. We kijken niet naar uw vermogen, zoals spaargeld of de overwaarde van een eigen woning. 
U kunt per huishouden één keer € 1.300,- krijgen in 2022. U kunt de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen.

Wat is een laag inkomen?

Dat is een netto inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden en samenwonenden kijken we naar het inkomen van beide partners samen. We kijken naar het inkomen in de maand voor de aanvraag. Als u bijvoorbeeld in oktober 2022 aanvraagt, kijken we naar het inkomen over de maand september 2022.

Is uw netto inkomen met vakantietoeslag lager dan de hieronder genoemde bedragen? Dan heeft u voor de energietoeslag een laag inkomen. Is uw netto inkomen met vakantietoeslag hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag. De genoemde bedragen zijn de meest voorkomende bedragen. Bij uw aanvraag kijken we welk bedrag van toepassing is. Dit kan afwijken van de hieronder genoemde bedragen. Bijvoorbeeld als sprake is van een zogenaamde kostendelersnorm. 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders per 1 juli 2022

 • van 18 tot 21 jaar € 326,42
 • van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.322,18
 • AOW-leeftijd € 1.470,80

Gehuwden en samenwonenden per 1 juli 2022

 • van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 652,85
 • van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 1.030,62
 • beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd  € 1.888,84
 • beiden AOW-leeftijd, geen andere inwonenden € 1.992,43
 • één partner 21 jaar tot AOW-leeftijd, andere partner AOW-leeftijd € 1.992,43
 • één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.648,62
 • één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.270,85

Als u naast uw AOW ook pensioen ontvangt die u eerder bij uw werkgever heeft opgebouwd, telt een klein bedrag niet mee als inkomen. Dat heet pensioenvrijlating. Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder is dat een bedrag van € 21,50. Voor gehuwden is dit bedrag € 43,00. Ontvangt u pensioen en is uw inkomen net iets hoger dan de hierboven genoemde bedragen? Kijk dan of u met de pensioenvrijlating wel aan de voorwaarden voor een laag inkomen voldoet.

Bent u toegelaten tot de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wet Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? Dan gaan we ervan uit dat u een laag inkomen heeft. U moet dan wel een bewijsstuk inleveren dat u bent toegelaten.

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Bijvoorbeeld een flat, studio of (rijtjes)huis. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een:

 1. eigen woon-/slaapkamer.
 2. eigen keuken.
 3. eigen wc.
 4. eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.

Deelt u de wc of keuken met andere huurders, bijvoorbeeld als u een kamer bewoont? Dan is het geen zelfstandige woonruimte en kunt u geen energietoeslag krijgen.

Wie krijgt géén energietoeslag?

U krijgt géén energietoeslag als u:

 • in een inrichting verblijft.
 • jonger dan 21 jaar bent en geen zelfstandige woonruimte heeft.
 • jonger dan 27 jaar bent, geen zelfstandige woonruimte heeft en studiefinanciering krijgt of kunt krijgen.
 • een briefadres heeft.

Aanvragen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u deze digitaal aanvragen via de link hieronder. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Aanvraagformulier Energietoeslag 2022 (met DigiD) (tot en met 31 december 2022)

Kunt u niet digitaal aanvragen? 

Dan kunt u onderstaand formulier printen, invullen en opsturen. Voeg de gevraagde bewijsstukken toe en stuur het naar: 
Gemeente Nederweert
Team Inwoners
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Hulp nodig bij de aanvraag?

De Sociaal Raadslieden helpen u bij het invullen van het aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie op https://www.amwml.nl/nederweert(externe link)