Nijmegen

Mensen met een laag inkomen kunnen energietoeslag aanvragen. Met het extra geld kunnen ze hun energierekening makkelijker betalen. U kunt tot 30 juni 2023 een aanvraag energietoeslag 2022 indienen.

Ook voor 2023 komt er energietoeslag. Wetgeving wordt pas rond de zomer bekend. Daarom kunt u nu alleen een vooruitbetaling aanvragen.

aanvragen voor 2023

AANVRAGEN VOOR 2023

AANVRAGEN VOOR 2022

Wat u moet weten

De energietoeslag is een regeling van de landelijke overheid. Die geldt in heel Nederland. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Misschien kunt u het bedrag ook nu al overmaken naar uw energieleverancier. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. U kunt de energietoeslag aanvragen per adres. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Zowel bij de aanvraag als daarna kunnen we uw gegevens controleren. We mogen bij andere organisaties informatie over u en uw partner opvragen als dat nodig is voor het beoordelen van uw aanvraag. 

Na uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht of u de energietoeslag krijgt. Misschien vragen we u nog om extra informatie op te sturen. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

U studeert

Als student mag u ook energietoeslag aanvragen. Dit heeft de rechtbank Gelderland bepaald op 5 augustus 2022. Per adres kan per kalenderjaar 1 keer energietoeslag aangevraagd worden. Als u met andere studenten op hetzelfde adres woont, moet een van u aanvragen. U verdeelt de toeslag dan onder elkaar.

U kunt geen energietoeslag aanvragen als u als student bij uw ouders woont. Uw ouders zijn dan verantwoordelijk voor de energiekosten en kunnen mogelijk de toeslag aanvragen. 

Bij studenten die een voltijdsopleiding volgen gaan we er vanuit dat zij studiefinanciering krijgen. Voor de energietoeslag gaan we voor de bepaling van het inkomen uit studiefinanciering uit van deze maandbedragen. Het maakt niet uit wat u feitelijk krijgt: 
hoger onderwijs:    € 932,87
beroepsonderwijs:    € 766,06

Voor alleenstaande ouders die studeren geldt dat dit bedrag verhoogd wordt met € 269,90. Dit is bepaald in artikel 33 van de Participatiewet. Om uw inkomen te bepalen telt u het bedrag dat voor u geldt op bij uw overige inkomen.

Voorwaarden aanvraag

 • U woont in Nijmegen (niet in een zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
 • U staat niet ingeschreven op een briefadres
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U krijgt energietoeslag per adres. Het kan zijn dat u de toeslag onder huisgenoten moet verdelen
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft niet meer inkomen dan het maximale inkomen dat voor u geldt
SituatieVanaf 21 jaar tot uw pensioenleeftijdVanaf uw pensioenleeftijd
Alleenstaand€ 1.435,-€ 1.595,-
Alleenstaande ouder€ 1.845.-€ 1.945,-
Getrouwd of samenwonend (inkomen samen)€ 2.050,-€ 2.160,-

Wat hoort bij het inkomen?

 • alle inkomsten uit werk
 • uitkering
 • pensioen
 • alimentatie
 • kamerverhuur
 • kostgeld
 • studiefinanciering

De volgende punten horen níet bij het inkomen:

 • zorgtoeslag
 • kinderopvangtoeslag
 • huurtoeslag
 • heffingskorting Belastingdienst
 • doeluitkeringen of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen)

Wilt u weten op welke toeslagen of heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Meesturen

 • Kopie bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN (rekeningnummer)
 • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs). Als u een partner heeft, ook een kopie van zijn paspoort of identiteitskaart 
 • Bewijs van uw inkomen (loonstrookje of bankafschrift) van de maand november 2022. Als u een partner heeft, ook een bewijs van zijn/haar inkomen 
 • Als u ondernemer bent:
  • aangifte omzetbelasting 2022
  • winst-verlies rekening.
 • Als u hulp krijgt bij schulden: brief van de rechtbank of van Bureau schuldhulpverlening waarin staat dat u een schuldregeling heeft

U hoeft deze bewijsstukken alleen mee te sturen als u in 2023 voor het eerst energietoeslag aanvraagt.

Hoeveel energietoeslag u krijgt 

In totaal krijgt u in 2022 € 1.300,- energietoeslag. 

Voor 2023 krijgt u een vooruitbetaling van € 500,-. Het is nog niet bekend wat het totale bedrag aan energietoeslag wordt in 2023.