Noordenveld

De energieprijzen zijn flink gestegen. Dit kan bij huishoudens met een laag inkomen tot problemen leiden. Daarom is in 2022 de Energietoeslag van € 1.300,- verstrekt. De Rijksoverheid heeft toegezegd dat er in 2023 weer een tegemoetkoming komt. De nieuwe voorwaarden zijn naar verwachting in de zomer bekend. U kunt alvast een voorschot van € 500,- aanvragen. Hiervoor gelden de voorwaarden van 2022.

Wat u moet weten

 • Als u in 2022 de Energietoeslag van ons hebt ontvangen, vraagt u de toeslag niet opnieuw aan. U ontvangt het voorschot op de Energietoeslag 2023 van €500,- automatisch als u daar recht op heeft
 • Heeft u in 2022 geen energietoeslag ontvangen? Dan kunt u het voorschot op de Energietoeslag 2023 van € 500,00 aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden die ook in 2022 golden
 • Bij twijfel vragen wij u om extra informatie
 • Aanvragen kan tot en met 30 juni 2023

Voorwaarden 2022 en voorschot 2023

U heeft recht op het voorschot van de Energietoeslag 2023 als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven op een woonadres in de gemeente Noordenveld
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw totale maandinkomen is lager dan de voor u geldende inkomensgrens. Dit is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bekijk in onderstaand schema welke inkomensgrens geldt voor u. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld en  eindejaarsuitkering.
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder)€ 1.434,79 netto€ 1.596,80 netto 
Samenwonend/getrouwd€ 2.049,70 netto€ 2.168,64 netto

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) krijgt
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) 
 • Alleen op een briefadres ingeschreven staat in de gemeente en geen eigen woonadres heeft
 • Geen energielasten hoeft te betalen

Aanvragen

Om het voorschot op de Energietoeslag 2023 aan te vragen heeft u uw DigiD nodig. Daarnaast stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Bewijs van betaling energiekosten
 • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Inkomstengegevens
 • Foto van bankpas

Heeft u geen DigiD en wilt u een aanvraagformulier ontvangen? Mail uw vraag naar uitkering@noordenveld.nl

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken van ons of u de eenmalige energietoeslag krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.