Noordwijk

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen konden eerst € 800,- krijgen. Dit bedrag is verhoogd naar € 1300,-. De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek betaalt het bedrag in 6 termijnen. In 4 termijnen € 200,- en 2 termijnen van € 250,-. 

Online energietoeslag aanvragen (DigiD) of het aanvraagformulier energietoeslag (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Voorwaarden

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen zelf online energietoeslag aanvragen (DigiD) of het aanvraagformulier energietoeslag (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl:

  • U woont in de gemeente Noordwijk.
  • Uw inkomen is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm (tot 1 oktober 2022 was dat 120%). En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag. Voorbeeld: als u de energietoeslag in de maand oktober aanvraagt, dan kijkt de ISD Bollenstreek naar uw inkomen over de maand september.
  • U voert een zelfstandig huishouden.
  • U hebt van de ISD Bollenstreek of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
  • U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 januari 2023. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl