Oirschot

De energieprijzen zijn flink gestegen. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Huishoudens met lagere inkomens die in de problemen (dreigen) te komen, konden tussen 15 april en 1 november 2022 een eenmalige energietoeslag aanvragen. Maar waarom kon die aanvraagperiode niet verlengd worden? Op deze pagina leest u daar meer over.
 

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van het regionale samenwerkingsverband Kempengemeenten voert de eenmalige energietoeslag uit voor de vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot). Op dit moment is de afdeling bezig met de afronding van de eenmalige energietoeslag 2022 en daarnaast met de voorbereidingen op de eenmalige energietoeslag 2023. 

Aanvragen tot 1 november

De eenmalige energietoeslag is door ontzettend veel inwoners in de Kempen aangevraagd (meer dan 2500). Om afronding van de energietoeslag mogelijk te maken, hebben wij de uiterste aanmelddatum op dit moment gesteld op 1 november 2022. Er is gekozen voor 1 november, omdat de aanvragen van de eenmalige energietoeslag 2022 aanvankelijk in 2022 afgerond moest zijn. Dat is inclusief het besluit op de aanvraag en de betaling. Om een duidelijke knip te maken tussen 2022 en 2023, is ervoor gekozen om deze datum in stand te houden.

Eenmalige energietoeslag 2023

Er komt een energietoeslag 2023. Het is nog niet bekend hoe deze eruit gaat zien. Er wordt gewacht op de kaders van het Rijk. Zodra bekend is wanneer en hoe u deze kunt aanvragen, maken wij dat bekend.

Hulp bij geldproblemen

Heeft u geen energietoeslag ontvangen, maar bent u wel in de problemen gekomen door de hoge energiekosten? Dan kunt u mogelijk vanuit Maatschappelijke Dienstverlening worden ondersteund met Bijzondere Bijstand. Maar er zijn meer mogelijkheden. U leest daar alles over op de themapagina over geldproblemen