Oldebroek

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag bedraagt € 1.300,- per huishouden. Een aanvraag voor 2022 kunt u indienen tot en met 31 december 2022. De energietoeslag wordt in 2023 opnieuw uitgekeerd. Veel mensen ontvangen dit bedrag straks automatisch. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Voor het jaar 2023 is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen maand lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.
  • Bij deze regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. 
  • U heeft deze eenmalige energietoeslag over 2022 nog niet eerder ontvangen.
  • U bent geen student of scholier.

U hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten zijn gestegen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Per huishouden wordt de kostendelersnorm toegepast. Dit betekent dat het inkomen van personen van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de aanvrager wonen meetelt. Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, die staan in artikel 19a Participatiewet.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Energietoeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33 of via sociaalteam@oldebroek.nl.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 – 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt gewoon binnenlopen, de dienstverlening is gratis.