Oosterhout

Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeente Oosterhout maakt hier gebruik van. Daarom verstrekken we ook in 2023 een energietoeslag. De regels voor deze energietoeslag moeten nog worden vastgesteld door burgemeester en wethouders. Op dit moment staat nog niet vast wanneer dit gebeurt.

De bedoeling is dat een groot deel van de huishoudens dat in aanmerking komt de toeslag automatisch ontvangt. Op dit moment is er nog niet bekend wie er voor deze automatische uitbetaling in aanmerking komen. In januari volgt hierover meer informatie.

Huishoudens die de toeslag niet automatisch ontvangen kunnen via de gemeentelijke website een aanvraag indienen. Zodra bekend is vanaf wanneer dit mogelijk is, communiceren wij hierover.