Oss

nergietoeslag 2022 aanvragen kan nog tot en met 31 januari 2023

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een energietoeslag van de overheid. De energietoeslag 2022 is een bedrag van € 1.300,-. Aanvragen van de energietoeslag 2022 kan nog tot en met 31 januari 2023.

Ook energietoeslag in 2023

Er komt ook een energietoeslag 2023. U kunt die nu nog niet aanvragen. Eind januari vindt u hierover meer informatie op deze pagina.

Energiehulp

Energiehulp van de gemeente Oss helpt u om uw energieverbruik naar beneden te krijgen en zo geld te besparen. Bijvoorbeeld met een gratis gesprek met een energiecoach en gratis Bespaarboxen. Kijk voor een overzicht van alle mogelijkheden, tips en adviezen op Energiehulp

Wat zijn de voorwaarden?

  • u bent 21 jaar of ouder
  • u woont in de gemeente Oss
  • u hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • u hebt een laag inkomen. In de gemeente Oss is een laag inkomen voor de energietoeslag een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Dit is netto per maand zonder vakantiegeld:
Samenstelling gezinvanaf 21 jaar tot aan AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd *
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.360,75€ 1.513,71 *
Getrouwd of samenwonend€ 1.943,93€ 2.050,54 *

* Hebt u een ouderdomspensioen opgebouwd via de werkgever? Dan hoeft u een deel daarvan niet mee te tellen als inkomen. Het gaat om een vast bedrag per maand van € 21,50 voor alleenstaanden en € 43,- voor gehuwden en samenwonenden.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u wel een laag inkomen heeft, maar:

  • jonger bent dan 21 jaar en geen aanvullende bijstand van de gemeente Oss krijgt
  • in een instelling of opvanghuis woont en geen eigen huurcontract hebt
  • dak-of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente Oss hebt
  • als meerderjarig kind (18+) inwoont bij uw ouders
  • bij een ander inwoont (anders dan als partner) en niet zelf een huurcontract hebt
  • al eerder een éénmalige energietoeslag hebt gekregen

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Dan kunt u de energietoeslag krijgen.