Oude Ijsselstreek

Iedereen kon de energietoeslag voor het jaar 2022 tot uiterlijk 31 december 2022 aanvragen. Naar verwachting komen de aanvraagformulieren voor 2023 beschikbaar met ingang van 1 maart 2023.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1300 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

Voor wie?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oude IJsselstreek als u

 • in de gemeente Oude IJsselstreek woont; en
 • 21 jaar of ouder bent; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende nettobedrag per maand. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel:
Soort huishoudenBedrag
Alleenstaande en alleenstaande ouder€ 1.476,64
Gehuwden en samenwonenden€ 2.109,48
Alleenstaande en alleenstaande ouder pensioengerechtigd€ 1.643,38
Gehuwden en samenwonenden pensioengerechtigd€ 2.231,89

Let op: het gaat om uw inkomen zonder de vakantietoeslag. De bedragen zijn berekend volgens de bijstandsnormen die vanaf 1 januari 2023 gelden.

Gedeeltelijke toeslag als uw inkomen net iets te hoog is

Als uw inkomen net boven het bedrag van bovenstaande tabel komt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke toeslag. De gemeente bekijkt hoeveel u maandelijks ontvangt boven de inkomensgrens. Dat rekenen we om naar een jaarbedrag. Als dat jaarbedrag lager is dan € 1300 krijgt u het verschil. Een voorbeeld: € 5 boven de inkomensgrens per maand is € 60 ( 12 maanden x 5 euro) per jaar boven de inkomensgrens. De eenmalige energietoeslag wordt dan: € 1300 – € 60 = € 1240.

Als het teveel aan inkomen op jaarbasis meer is dan € 1300, ontvangt u geen energietoeslag.

Wat betekent dit concreet 

 • Als u al een energietoeslag van 800 euro heeft ontvangen van de gemeente, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch de 500 euro extra. De gemeente maakt dit bedrag in de 1e helft van september over.
 • Heeft u al een aanvraag voor de energietoeslag ingediend, maar nog geen besluit ontvangen van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente gaat voor deze aanvragen uit van het nieuwe bedrag voor de energietoeslag van 1300 euro.
 • Heeft u eerder een aanvraag ingediend, die is afgewezen om dat uw inkomen net boven de grens uitkwam,  dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeente bekijkt alle afwijzingen opnieuw, en berekent of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke toeslag. U ontvangt daarover bericht van de gemeente.
 • Voor studenten die voor de zomer een aanvraag hebben ingediend, die is afgewezen, zorgt de gemeente voor een herbeoordeling van deze aanvragen/. Alleen als zij een eigen energiecontract hebben. Deze studenten hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (Wet Studiefinanciering 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • geen zelfstandig huishouden met een eigen energiecontract heeft.

Vragen?

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met STOER op via (0315) 553 553. Of kijk op www.stoerversterkt.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.