Ouder-Amstel

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo zal blijven? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. 

Aanvragen

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen door tijdens het telefonisch spreekuur contact op te nemen tussen 9.00 uur en 10.30 uur via (020) 496 21 21. Een consulent van de gemeente bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor het aanvragen van de individuele inkomenstoeslag. 

Als u in aanmerking komt, ontvangt u een formulier dat u kunt invullen. Dit stuurt u samen met bewijsstukken aan ons terug. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en ontvangt schriftelijk een besluit op uw aanvraag. 

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt voor een:

  • Alleenstaande                  € 400,00
  • Alleenstaande ouder        € 500,00
  • Gezin                                € 600,00

Hoogte inkomen

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen mag zijn (per 1 januari 2023). 

Personen tot pensioengerechtigde leeftijdInkomen 130%*totale vermogen
Alleenstaande € 1.554,36€ 7.605,00 
Alleenstaande ouder€ 1.554,36€ 15.210,00
Echtpaar / samenwonenden€ 2.220,50€ 15.210,00 

Woont u met meer personen in een woning? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente. Er gelden dan andere normen. *Inclusief vakantiegeld.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

  • U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en rechtmatig in Nederland verblijven.
  • U mag op de peildatum niet gedetineerd zijn
  • U mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan is voor de bijstand
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering en u moet er alles aan hebben gedaan om tot inkomensverbetering te komen. 

De voorwaarden gelden voor u en uw eventuele gezinsleden. Studenten hebben in principe wel uitzicht op inkomensverbetering en dus geen recht. Er wordt van uitgegaan dat zij na het afronden van hun studie meer kunnen gaan verdienen. 

Peildatum

De peildatum is de dag waarop u aan de voorwaarden hebt voldaan. Stel u heeft vanaf 3 januari 2020 een uitkering op bijstandsniveau, vermogen beneden de vermogensgrens van de bijstand en geen uitzicht op inkomensverbetering.

Op 3 januari 2023 heeft u aan de voorwaarden voldaan en kunt u een aanvraag individuele inkomenstoeslag indienen. De peildatum is 2 januari 2023.