Overbetuwe

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-. Dit geld is bedoeld om (een deel) van de energiekosten te betalen.

Energietoeslag in 2023 van € 1.300,- 

In 2023 komt er een energietoeslag van € 1.300,- per huishouden. Dit bedrag komt bovenop de € 1.300,- die huishoudens in 2022 ontvangen.

De gemeente betaalt de energietoeslag voor 2023 voorlopig nog niet. Je kunt nog geen aanvraag indienen voor de energietoeslag van 2023. Als daarover meer bekend is, kun je dat op deze pagina lezen.